. Informacje o dzielnicy: Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Chełm: Interwencje .

Interwencje


Poniżej zamieszczam odpowiedzi jednostek urzędniczych na interwencje http://gdanskpoludnie.pl/.  

Urząd Miejski odpowiada w sprawie oświetlenia rejonu ul. Wieżyckiej i Bergiela.

Postulat mieszkańców podpisany przez niemal pół tysiąca mieszkańców.Grupa mieszkańców ul. Porębskiego poprosiła o pomoc Gdański Zarząd Dróg i Zieleni o poprawę bezpieczeństwa przy wyjeździe z osiedla Hossa.


ZDiZ odpowiada w sprawie realizacji propozycji gdanskpoludnie.pl.ZDiZ informuje o rozpoczęciu opracowania koncepcji dotyczącej realizacji propozycji gdanskpoludnie.pl - wydłużenie pasa ruchu dla autobusów od przystanku Wilanowska do przystanku Łostowicka w celu rozkorkowania południowej części Gdańska.Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska na interpelację Radnego Pana Marka Bumblisa dot. poprawy komunikacji miejskiej w rejonie pętli Kampinowska.ZDiZ zapowiada likwidację wyspy segregującej ruch na ul. Witosa w celu zmniejszenia korków na gdańskim Chełmie.


ZDiZ odpowiada na propozycję dotyczącą wydłużenie lewoskrętu na Al. Havla w kierunku Kartuz.


ZDiZ odpowiada na pytanie o poprawę warunków poruszanie się po Cmentarzu Łostowickim i jego okolicy.


ZDiZ rekomenduje ustawienie wiaty na przystanku autobusowym na ulicy i nazwie "Wronki", który obsługiwany jest przez linie 108 i 118.


Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska odpowiada nt. poprawy funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej nr 113, 175 i 213.


ZDiZ rekomenduje moją propozycję wybudowania pasa ruchu dla autobusów przy wyjeździe z południa Gdańska.


ZDiZ odpowiada na prośbę wydłużenia lewoskrętu na pętlę Łostowice-Świętokrzyska.ZDiZ odpowiada na prośbę wydłużenia prawoskrętu z Al. Havla w ul. Swiętokrzyską.Odpowiedź DRMG na pytanie: W jaki sposób mieszkańcy osiedla Pięć Wzgórz (Zakoniczyn) będą mogli dotrzeć komunikacją miejską do planowanej pętli przy ulicy Warszawskiej. Obecnie trzeba skorzystać z 295, później tramwaju 2, 6, 7 i ponownie autobuseu118 lub 156. Dodam, że w linii prostej do Warszawskiej z os. Pięć Wzgórz jest około 1 km...


ZDiZ nie ułatwi mieszkańcom "starego Ujeściska" wjazdu w Al. Havla i ul. RogalińskąOdpowiedź ZDiZ w sprawie zmian przed skrzyżowaniem ul. Świętokrzyskiej i Niepołomickiej


ZDiZ analizuje wydłużenie lewoskrętu z ul. Świętokrzyskiej na pętlę Świętokrzyska-Łostowice


ZDiZ nie wybuduje zatok autobusowych na przystankach Porębskiego (ul. Bergiela).ZDiZ wydłuży linię ciągłą na Al. Havla i przeanalizuje wydłużenie prawoskrętu w ul. Świetokrzyską jednak nie zlikwiduje wjazdu z ul. Łódzkiej w Havla.


Komenda Miejska Policji w porozumieniu z ZDIZ planuje poprawić bezpieczeństwo na Al. Havla poprzez wydłużenie prawoskrętu w ul. Świętokrzyską.


ZDiZ nie wydłuży w najbliższym czasie zatoki autobusowej przy Bramie Wyżynnej - nastąpi to w 2017 roku.


Zarząd Transportu Miejskiego informuje o zmianie trasy linii 155.


Urząd Miejski odpowiada w sprawie budowy zatok postojowych na ul. Porębskiego.


 Dyrekcja Rozbudowy Miasta gdańska odpowiada dlaczego budowany jest jedynie fragment ścieżki biegowo-rekreacyjnej.


ZTM planuje zmiany w rozkładzie linii 155 i 262.


ZDiZ odpowiada na prośbę o poprawę funkcjonowania świateł na skrzyżowaniu
ul. Świętokrzyskiej i ul. Guderskiego.

ZTM zapowiada badania na linii nr 295.
Urząd Miejski odpowiada w sprawie budowy zatok postojowych na ul. Porębskiego.ZDiZ odpowiada o możliwości połączenia osiedla Pięć Wzgórz z os. Jabłoniowa.


DRMG odpowiada o możliwości połączenia osiedla Pięć Wzgórz z os. Jabłoniowa.


ZDiZ poprosi o opinię Radę Osiedla Ujeścisko-Łostowice w sprawie przystanków autobusowych przy. ul. Bergiela.


ZDiZ poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyska-Guderskiego.


Nie będzie nowych zatok autobusowych na osiedlu Pięć Wzgórz.


ZDiZ poszerzył ul. Świetokrzyską.


ZDiZ na prośbę gdanskpoludnie.pl poszerzy ul. Świętokrzyską w pobliżu skrzyżowania z ul. Niepołomicką celem poprawy przepustowości ww. skrzyżowania.


ZTM planuje nowe przystanki autobusowe na ul. Bergiela celem poprawy jakości komunikacji miejskiej na os. Pięć Wzgórz.


ZTM zmienia rozkład jazdy linii 113 i 213.
ZTM odpowiada na prośbę o korekty w rozkładzie jazdy linii 112, 166, 186 i 212.
ZDiZ odpowiada na prośbę budowy miejsc postojowych wzdłuż ul. Porębskiego.
Prezydent Gdańska odpowiada dlaczego rozkład 295 został podzielony na rok szkolny i ferie/wakacje oraz dlaczego w weekendy nie można wdrożyć linii wspólnej dla osiedla Zakoniczyn i Jaworzniaków.

Ruch wahadłowy na ul. Świętokrzyskiej DRMG planuje w październiku.ZTM wyjaśnia dlaczego nie ma połączenia do siedziby banku BPH z pętli Łostowice-Świętokrzyska.


ZTM  wyjaśnia dlaczego rozkład jazdy linii 295 ma podział na okres wakacyjny i roku szkolnego.ZDiZ wciąż szuka rozwiązania poszerzenia jezdni na wys. nr.60 ul. Świętokrzyskiej.Pan Prezydent Maciej Lisicki odpowiada: zmiana rozkładu jazdy linii nr 295 od 05.08.2013r.

NFZ przedstawia zakres świadczeń przychodni przy ul. Reformackiej 22 (stary Chełm, tuż za SP 47)
ZDiZ odrzucił prośbę o przesunięcie znaku B36 przy ul. Porebskiego

DRMG we wrześniu planuje ruch wachadłowy na ul. Świętokrzyskiej - pismo przesłał czytelnik Pan Filip KubiakGGDKiA planuje sygnalizację świetlną na drogach wjazdowych węzła Kowale


 ZDiZ nie zlikwiduje głównej przyczyny zatoru na ul. Świętokrzyskiej

ZTM planuje zmiany w wybranych liniach autobusowych w związku z otwarciem siedziby banku BPHWniosek o likwidację/przesunięcie przystanku Wilanowska 1980 (obok myjni Carmans), który upowiduje zator na Al. Havla i ul. Wilanowskiej bez zgody rad osiedla Chełm i Ujeścisko zostanie rozpatrzony negatywnie...

Interpelacja Piotra Grzelaka w sprawie połączenia os. Pięć Wzgórz z Ujeściskiem


ZDiZ rozważa likwidację przyczyny zatoru na ul. Świętokrzyskiej


ZDiZ poprawił bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ul. Guderskiego

ZTM nie planuje likwidacji przystanku Wilanowska w ciągu ul. Havla, który znacznie utrudnia wyjazd w kierunku centrum i ul. Łostowickiej

ZDiZ planuje remont nawierzchni ul. Buczka na Starym Chełmie


ZTM obecnie nie ma możliwości połączenia bezpośredniego os. Pięć Wzgórz z Ujeściskiem.


ZTM planuje korekty w wybranych kursów celem ułatwienia dojazdu pracownikom nowej siedziby banku BPH


Mieszkańcy ul. Porębskiego nie mogą doczekać się usunięcia słupków przy budynku nr 78ZDiZ przychylił się do prośby i umieścił znaki ostrzegawcze A-5 "skrzyżowanie dróg


Urząd Miejski zapowiada starania o finanse, celem inwestycji wokół zbiorników retencyjnych zlokalizowanych m.in. w południowych dzielnicach Gdańska

Na wniosek gdanskpoludnie.pl ZTM zapowiada zmiany w rozkładzie jazdy w obszarze pętli Łostowice-Świętokrzyska.

Kolejna odpowiedź UM - Zastępcy Prezydenta Ewy Kamińskiej dotyczące połaczenia Ujeściska z osiedlem Pięć WzgórzOdpowiedź Pana Prezydenta Lisickiego wskazuje, iż w niedalekiej przyszłości jest realna szansa na połączenie Ujeściska z osiedlem Pięć WzgórzZTM zmienia trasę oraz rozkład jazdy linii 166 na postulat zorganizowany przez gdanskpoludnie.pl


Wniosek gdanspoludnie.pl dot. zmian linii autobusowych obsługujących Zakoniczyn oraz Jaworzniaków został rozpatrzony przez ZTM
Wniosek gdanskpoludnie.pl dot. korekty w rozkładach jazdy celem zachowania systemu door to door został rozpatrzony przez ZTMWniosek gdanskpoludnie.pl dot. wydłużenia trasy 155 i 262 o wjazd w ul. Porębskiego (os. Pięć Wzgórz)
Wniosek gdanskpoludnie.pl dot. usunięcia przyczyna zakorkowania ul. Świętokrzyskiej został odrzucony


ZTM jest gotowy do wydłużenia linii 118 (Ujeścisko)


ZDiZ nie zwiększy przepustowości wyjazdu z ul. Wilanowskiej i Havla w kierunku centrum.


Po interwencji gdanskpoludnie.pl zlokalizowano kosze na śmieci wzdłuż ul. Porębskiego


Blog gdanskpoludnie.pl interweniuje na obszarze całego Gdańska

ZDiZ przychylił się do prośby gdanskpoludnie.pl
Korki na skrzyżowaniu Armii Krajowej - Łostowicka w kierunku obwodnicy nie zmniejszą się

ZDiZ pozytywnie rozpatrzył wniosek gdanskpoludnie.pl i zlokalizował znak B36 -Zakaz zatrzymywania się wzdłuż ul. Porębskiego