09 września 2012

Obwodnica Południowa rozkorkowała centrum


Otwarcie obwodnicy południowej spowodowało przesunięcie ruchu tranzytowego z centrum na ww. drogę. Jednak wciąż można napotkać na utrudnienia na niektórych odcinkach popularnej WZ-etki. Problem ten dotyczy również południowych dzielnic Gdańska, a zwłaszcza lewoskrętu z Armii Krajowej na wysokości skrzyżowania z Łostowicką.

Ponownie wraca temat budowy wiaduktów nad tym skrzyżowaniem.
Przypominamy, iż gdanskpoludnie.pl interweniowało w tej sprawie już kilkanaście miesięcy temu jednak urzędnicy nie chcą realizować tej inwestycji. Powód: łatwy przejazd w kierunku centrum spowodowałby zator przed wjazdem na Węzeł Groddecka.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska