02 kwietnia 2024

Zakaz ruchu przy szkole już funkcjonuje

Paweł Wiśniewski
Zakaz ruchu przy Szkole Podstawowej na Ujeścisku już funkcjonuje to wynik prośby dyrekcji w sprawie poprawy bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu placówki do której uczęszczają setki dzieci. W styczniu omówiony został zgłoszony problem, który powodują kierowcy podjeżdżający pod bramę szkoły stwarzając realne zagrożenie dla dzieci. Samochody wyjeżdżając tyłem przez często uczęszczane przez uczniów sugerowane przejście powodują zagrożenie. Spora ilość dzieci idących do szkoły i jazda tyłem sprzyjają niebezpiecznym sytuacjom wystarczy kilka minut obserwacji, aby się przekonać.


Paweł Wiśniewski

Pismo dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 12 z prośbą o pomoc w temacie poprawy bezpieczeństwa.
Paweł Wiśniewski

Odpowiedź Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
Paweł Wiśniewski
Działania, które zgodnie z ustaleniami i akceptacją dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 12 zostały  wdrożone.
-umiejscowienie znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów SP12”.

Ponadto:
-zostanie przeprowadzona akcja edukacyjno-informacyjna: wysłanie wiadomości przez dziennik elektroniczny o planowanej zmianie w organizacji ruchu na zjeździe z podaniem terminu od kiedy będzie obowiązywać, edukacji dzieci i kontrole Straży Miejskiej.
Paweł Wiśniewski
źródło: GZDiZ
Problem opisywałem w grudniu w tekście wygodni Kierowcy kontra dzieci, a merytoryczni urzędnicy bardzo szybko zareagowali.
Przykłady parkujących aut przy bramie i dzieci przechodzących za samochodami.
Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski

Na spotkaniu omówiono również  przesunięcie bramy wjazdowej jednak czy lokalizacja bramy zostanie zmieniona jeszcze nie jest przesądzone.
Paweł Wiśniewski
W styczniowym spotkaniu uczestniczyli:
-Pani Agata Lewandowska - Referat Zarządzania Ruchem
-pracownik Działu Inżynierii Ruchu - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
-reprezentant Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
-przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 12
-Paweł Wiśniewski (ja) radny dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
Paweł Wiśniewski
Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska