30 sierpnia 2023

Przebudowa chodnika na Wieżyckiej w toku

Paweł Wiśniewski
Rozpoczęły się prace drogowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania Świętokrzyskiej i Wieżyckiej. Niebezpieczny łuk zostanie skorygowany, a chodnik będzie poszerzony do szerokości 2 metrów.

Zyskamy poszerzenie chodnika do 2 metrów szerokości (kosztem ulicy). Istniejący chodnik wzdłuż płotu i jednocześnie  nieużywanej pętli "Wieżycka" obecnie ma szerokość 1 metra. Na planie pokazany jest zaprojektowany chodnik (żółty kolor) i istniejący chodnik (kolor szary).  
Paweł Wiśniewski

Wąski łuk, na którym rowerzysta wjeżdża na jezdnię na przejściu dla pieszych. Takich sytuacji widziałem już wiele stąd działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa poprzez poszerzenie chodnika.
Paweł Wiśniewski

Poniżej koncepcja zmian na łuku ul. Świętokrzyskiej i Wieżyckiej.
Świętokrzyska i Wieżycka
materiały GZDiZ

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski

Na prośbę o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu Dział Inżynierii Ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni opracował koncepcję, która przewiduje poszerzenie chodnika do 2 metrów szerokości (kosztem ulicy) - osoby korzystające z chodnika zyskają bezpieczeństwo. Ponadto będzie większa przestrzeń dla osób wysiadających z autobusów komunikacji miejskiej na przystanku zlokalizowanym tuż za rogiem.

Paweł Wiśniewski

Ograniczona widoczność i minimalna szerokość chodnika na łuku skrzyżowania ulicy Wieżyckiej i Świętokrzyskiej niebawem stanie się historią.
Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska