16 grudnia 2023

Kierowcy kontra dzieci - jest reakcja

Paweł Wiśniewski
Wygodni rodzice kontra dzieci czyli kierowcy podjeżdżający pod bramę Szkoły Podstawowej nr 12 na Ujeścisku podwożący samochodami własne pociechy stwarzają realne zagrożenie dla innych dzieci. Samochody wyjeżdżając tyłem przez często uczęszczane przez uczniów sugerowane przejście powodują zagrożenie. Spora ilość dzieci uczęszczających do szkoły i jazda tyłem sprzyjają niebezpiecznym sytuacjom.
Paweł Wiśniewski
Kolejny przykład.
Paweł Wiśniewski
Odpowiedź Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na prośbę o poprawę bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 12, ul. Człuchowska. Będzie wizja lokalna z udziałem przedstawicieli placówki edukacyjnej objętej tematem.
Paweł Wiśniewski

Widoczne na zdjęciu pasy zostaną usunięte (czerwona strzałka). W mojej opinie w przedmiotowym miejscu powinno być wyznaczone i oznakowane przejście dla pieszych poniżej zdjęcia argumentacja.
Paweł Wiśniewski
Argumentacja ZA wyznaczonym i bezpiecznym przejściem dla pieszych w pobliżu drogi pożarowej:
- jest to droga dzieci do szkoły 
- często uczęszczany odcinek przez uczniów szkoły
- droga dla wielu dzieci od autobusu do szkoły
- to miejskie jednostki wyznaczyły miejsce przystanku linii 118 "Człuchowska 01" i w ten sposób wyznaczył drogę do szkoły.
Właśnie przez lokalizację przystanku obserwujemy wzmożony ruch dzieci w opisywanym miejscu (czerwony okrąg).

Warto podkreślić, że w godzinach 6:00 – 9:00 średnie napełnienie linii 118 jest najwyższe na przystanku „Bramińskiego” (kierunek Ujeścisko) i wynosi 17,57 pasażerów (dane otrzymane od ZTM). To przystanek poprzedzający, na którym wysiadają głównie dzieci uczęszczające do SP nr 12.
Paweł Wiśniewski
Przypominam, że moja propozycja lokalizacji przystanku była bezpośrednio naprzeciwko szkoły jednak ze względów finansowych (konieczność wybudowania muru oporowego) przystanek jest "w dole" ul. Człuchowskiej.

Pismo Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 12, które potwierdza występujące sytuacje niebezpieczne z udziałem dzieci.
Paweł Wiśniewski
Zastanawiający dla mnie jest fakt, że urzędnicy akceptują wyznaczone przejście dla pieszych w miejscu gdzie niemal nie ma ruchu i zagrożenia dla dzieci, a w miejscu gdzie jest bardzo potrzebne czyli przy bocznym wejściu dla młodszych dzieci wstępnie nie widzą takiej potrzeby. Będę interweniował w rzeczowej sprawie.
Paweł Wiśniewski
Linia 118 dowożąca dzieci do szkoły nr 12 oraz Olimpijczyk, a przede wszystkim mieszkańców do linii tramwajowej.
Paweł Wiśniewski
Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska