22 listopada 2012

Przedszkole modułowe przy ul. Dulina

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 26-ego listopada br. planowane jest podpisanie umowy na budowę przedszkola modułowego przy ul. Dullina - osiedle Pięć Wzgórz. Dokumentacja projektowa obejmuje wybudowanie 5-oddziałowego budynku dla 125 dzieci, o powierzchni około 850m2.
Każdy z oddziałów złożony będzie z sali zajęć o powierzchni około 70 m2, przyległego do niej sanitariatu oraz szatni dla dzieci. Tuż obok powstanie plac zabaw oraz parking dla rodziców. Budynek ten jak każde inne przedszkole modułowe będzie jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych z żelbetonowych, lekkich konstrukcji pozwalających na szybką realizację.

W ramach umowy powstanie również węzeł administracyjno-dydaktyczny w tym pomieszczenia dla personelu, logopedy, pedagoga oraz dodatkowe pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków w formie cateringu.

Obiekt wybuduje Zakład Blacharsko-Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński ul. Wagnera 13, 80-167 Gdańsk. Cena oferty wynosi 3 978 435,00 PLN brutto. Zakończenie realizacji umowy zaplanowano na 01.07.2013 r. (roboty budowlano – montażowe); zakończenie pielęgnacji zieleni – 29.11.2013 r.

https://plus.google.com/104295145564206463421#104295145564206463421/posts

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska