15 listopada 2013

Moje Osiedle Pieszo

Dojście od ul. Porębskiego do Ujeściska.
Biuro Rozwoju Gdańska otwiera się na potrzeby mieszkańców i zaprasza do dialogu na temat lokalizacji ciągów pieszych, które usprawniają przemierzanie pieszo w rejonie  Gdańsk-Południe. Przedstawiciele miasta doszli do wniosku, iż to właśnie mieszkańcy osiedli wiedzą najlepiej, w jaki sposób dojść do przystanku, szkoły, przedszkola czy pobliskiego sklepu, ponadto potrafią wskazać brakujące przejścia.

"Określenie połączeń pieszych ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania miasta. Dotyczy to zwłaszcza Gdańska Południe gdzie jeszcze nie do końca wykształciła się sieć powiązań drogowych, gdzie przeważają grunty prywatne i lokalizuje się wiele grodzonych osiedli. Ciągi piesze stanowią tu niezbędne uzupełnienie sieci ulic umożliwiające mieszkańcom szybkie dotarcie pieszo lub rowerem do najważniejszych celów i poprawiające dostępności w całej dzielnicy" - podkreśla Agnieszka Ostrzycka, kierownik Zespołu Urbanistycznego Południe z Urzędu Miejskiego.
Biuro Rozwoju Gdańska organizuje cykl spotkań, na których umożliwia mieszkańcom zaprezentowanie swoich pomysłów, które będą stanowić wytyczne do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Harmonogram warsztatów z mieszkańcami:
• JASIEŃ: 19 listopada, godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59
• UJEŚCISKO - ŁOSTOWCIE: 26 listopada, godz. 17.00, w Domu Parafialnym przy kościele p.w. Ojca Pio przy ul. Przemyskiej 21,
• CHEŁM: 28 listopada, godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2
Źródło: http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,27635.html
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska