02 lutego 2014

Mieszkańcy postulują o poprawę komunikacji

Postulat mający na celu poprawę komunikacji miejskiej na osiedlu Pięć Wzgórz poparło 563 osoby! My mieszkańcy wnioskujemy o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów dla naszego osiedla. Pan Prezydent Lisicki oraz zastępca dyrektora ZTM ds. przewozów pasażerskich Sebastian Zomkowski wysłuchali przedstawionych argumentów i omówione zostały ewentualne możliwości poprawy transportu publicznego dla osiedla Pięć Wzgórz. Rozważa się zwiększenie częstotliwości kursowania linii 295, zmianę trasy linii 262 o Zakoniczyn, a nawet nowy przystanek autobusowy celem zwiększenia potencjalnego popytu pasażerskiego.
Kolejnym etapem będzie spotkanie w Zarządzie Transportu Miejskiego, na którym zostaną omówione szczegóły.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska