04 maja 2015

Był sobie zbiornik retencyjny o nazwie "Świętokrzyska I"

"Chwilowy brak wody w zbiorniku spowodowany jest przebudową istniejącego zbiornika i  przystosowaniem go do przyjęcia większej ilości wody w trakcie nawalnych opadów. Zostanie zwiększona jego objętość retencyjna z dotychczasowej
80.000 m3 do 141.000 m3. Prace polegać będą na odmuleniu zbiornika, przebudowie budowli upustowej, i wykonaniu  nowych umocnieniach brzegowych. Zbiornik będzie posiadał tzw. cześć "mokrą' i część "sucha".
z poważaniem
Janusz Nawrocki
Referat Komunalny
Wydział Gospodarki Komunalnej
BO 2020 - potrójna wygrana

BO 2020 - potrójna wygrana

Niebezpieczny łuk

Niebezpieczny łuk

Prawoskręt na Havla

Prawoskręt na Havla

Kolejne blokowiska

Kolejne blokowiska