13 stycznia 2016

Czy doczekamy się miejsc postojowych...

Kierowcy mieszkający w południowej części Gdańska czekają na miejsca postojowe jak na zbawienie.., codzienne poszukiwania kawałka jezdni lub chodnika, aby zaparkować własny samochód to zmora od wielu lat osób zamieszkałych w popularnie zwanych "sypialniach".
Osiedle Pięć Wzgórz i ulica Porębskiego (na zdjęciu) to doskonały przykład samochodów zaparkowanych na jezdni i wbrew prawu, gdyż auta stoją na zakazie zatrzymywania się i postoju, gdzie obowiązuje znak B-36. Jednak gdzie parkować? Może jednak coś się zmieni? Dlaczego? Urzędnicy analizują możliwości organizacyjne i finansowe dotyczące budowy upragnionych parkingów. Przypomnijmy, iż "te atrakcje"  miały istnieć już w 2011 roku podczas remontu Porębskiego jednak z braku środków finansowych do chwili obecnej inwestycja nie została zrealizowana.

Urząd Miejski odpowiada w sprawie budowy zatok postojowych na ul. Porębskiego.
oraz z kwietnia 2015 roku:


Odpowiedź z 2013 roku:
"...uprzejmie informuję, że zrealizowane w 2011 r. na ul. Porębskiego zadanie inwestycyjne miało na celu kontynuację budowy nawierzchni jedni rozpoczętej w roku 2002 staraniem i na koszt deweloperów zabudowy mieszkaniowej. Z powodu braku środków finansowych ograniczono zakres zadania i nie wykonano m.in. miejsc postojowych, które przewidywała dokumentacja projektowa. W ramach zadania wykonana została warstwa ścieralna, zatoka autobusowa wraz z wiatą, wymieniona część najbardziej zniszczonych krawężników oraz niezbędne naprawy chodnika..."

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska