15 czerwca 2016

Publiczne przedszkole na Zakoniczynie

Kolejne modułowe przedszkole powstanie przy ul. Dąbka w Gdańsku i przystosowane będzie dla 175 dzieci. Do dyspozycji oddana zostanie sala zajęć, szatnia oraz sanitariat. W budynku
znajdować się będą także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne i techniczne. Obiekt jest zaprojektowany bez barier architektonicznych. Obok przedszkola będzie plac zabaw, 25 miejsc postojowych, zieleń oraz infrastruktura towarzysząca. Dodatkowo projekt obejmuje budowę układu drogowego i chodnika. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do końca września.
Poniżej zobrazowany sposób dotarcia do lokalizacji planowanego przedszkola.
 Więcej informacji tutaj.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska