10 września 2017

Budżet Obywatelski - głosowanie niebawem

Już 18-ego września rozpocznie się głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego Gdańska na 2018 rok.


Suma wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektów to 14 000 000 złotych.


Pomocne informacje:

  1. Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
  2. Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
  3. Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
  4. Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
  5. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.

Ważne: Jeśli propozycje, które otrzymały największą liczbę punktów nie wyczerpują w całości dostępnego budżetu należy uzupełnić listę projektów do realizacji o te, które otrzymały kolejno najwięcej punktów i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Dotyczy to zarówno projektów wybieranych w dzielnicach, jak i projektów ogólnomiejskich.

Lista projektów tutaj.
Więcej: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska