30 października 2017

Wizja lokalna urzędnika GZDiZ na osiedlu Pięć Wzgórz i spotkanie z Zarządem Rady Dzielnicy

W zeszłym tygodniu spotkałem się z przedstawicielem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na osiedlu Pięć Wzgórz. Wspólnie omówiono kilka istotnych spraw dla mieszkańców i kierowców okolicy. 

Na pierwszy ogień skrzyżowanie ulic Wieżyckiej i Świętokrzyską, dokładniej notorycznie blokujący kierowcy owe skrzyżowanie co skutkuje brakiem możliwości wyjazdu z Wieżyckiej zwłaszcza w godzinach szczytu porannego. Sugestia, aby sygnalizator "górny" przestawić przed pasy od strony Kowal. Ponadto do rozważenia zamontowanie barierki ochronnej wzdłuż chodnika, która uniemożliwiałaby dzieciom przechodzenie przez ruchliwą jezdnię w miejscu niedozwolonym i "wymusi" korzystanie z pasów.

Po drugie: przejście dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Olimpijczyk" i przeanalizowanie poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tej placówki.

Po trzecie rondo przy Biedronce i przejście dla pieszych. Propozycja przesunięcia przejścia ok 15-20m w stronę Świętokrzyskiej (krawężnik jest już obniżony) w ten sposób łatwiej będzie przejechać przez rondo i zwiększy się widoczność przejścia (kierowcy po wjechaniu w ul. Bergiela przejście będą widzieć na wprost, obecnie jadąc z góry Porębskiego widoczność jest dość ograniczona). 


Po czwarte: parkowanie wzdłuż górnej części ulicy Porębskiego. Wynegocjowano zmianę decyzji GZDiZ dotyczącej objęcia całego odcinka od ronda Dulina/Porębskiego zakazem parkowania i postoju. Niebawem nastąpi ponowienie oznakowania (B-36) na wysokości Porębskiego 54 do skrzyżowania z Kłoczkowskiego (wyeliminowanie parkowania na odcinku ok 10-15m), auta obecnie parkujące na tym odcinku stoją niezgodnie z prawem (znak B-36 zlokalizowany za rondem obowiązuje do skrzyżowania z Kłoczkowskiego). Nowe oznakowanie poprawi widoczność i bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających od strony sklepu Emi oraz piekarni Mielnik. Warto dodać, że niebawem powinien zostać usunięty znak A-5 skrzyżowanie równorzędne, który jest według urzędnika GZDiZ błędnym oznakowaniem "skrzyżowania" Porębskiego z Kłoczkowskiego.


Na spotkaniu w siedzibie Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice omówiono:

1. Wydłużenie zielonego światła na skrzyżowaniu Bergiela – Świętokrzyska.
Ułatwi wyjazd mieszkańcom/kierowcom z Bergiela w kierunku Świętokrzyska.

2. Przywrócenie pierwszeństwa w ciągu ul. Porębskiego 9-31 via Bergiela do Świętokrzyskiej.
Poprzez rondo (przy Biedronce) mieszkańcy os. Pięć Wzgórz stracili pierwszeństwo wyjazdu z osiedla. Przywrócenie pierwszeństwa ułatwi Nam wyjazd z miejsca zamieszkania. To jedyna droga umożliwiająca wyjazd z osiedla.

3. Poszerzenie łuku skrętu z ul. Bergiela/Świętokrzyska w kierunku obwodnicy.
Zmiana przyspieszy wyjazd z ul. Bergiela.

4. Wykonanie zatoki autobusowej na przystanku Porębskiego 1933 (linia 295) kierunek Pętla Łostowice – Świętkrzyska.
Przy dużym nasileniu ruchu samochodowego poprawi bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej i usprawni ruch na Bergiela.

5. Podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie kierowcom blokowania wyjazdu przez skrzyżowanie Wieżycka – Świętokrzyska.
Kierowcy wjeżdżają na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia i blokują wyjazd. W ten sposób na zielonym świetle nie można wyjechać z ul. Wieżyckiej.

6. Przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Bergiela o około 15-20m w kierunku Świętokrzyskiej.
Kierowcy, którzy ustępują pieszym nie będą blokować skrzyżowania (ronda) przy Biedronce Porębskiego/Bergiela. Krawężnik jest już obniżony należy wymalować nowe przejście i oznakować oraz zlikwidować dotychczasowe. Około 7m obok obecnego przejścia dla pieszych jest inne. 

7. Parkowanie wzdłuż Porębskiego od nr 54.
Auta stojące na jezdni zasłaniają widoczność. Poprawa bezpieczeństwa.

8. Połączenie Porębskiego z Jabłoniową (szkoła).
Brak dojścia do osiedli przy ul. Jabłoniowej oraz do budowanej szkoły i przedszkola. W konsekwencji brak dojścia do pętli „Warszawska”.

9. Zachodnia Linia Autobusowa obejmująca swym zasięgiem tzw. „Górny taras” miasta.
Nikłe szanse na powstanie linii.

10. Niebezpieczny wyjazd z łódzkiej w Havla.
Auta wjeżdżają bezpośrednio na zewnętrzny lewy pas, nie posiadając odpowiedniej widoczności i stwarzają zagrożenie dla nadjeżdżających od strony centrum.

11. Poprawa przepustowości skrzyżowań na Jaworzniaków i Kowalach.
Światła blokują wyjazd w stronę obwodnicy (stoi Świętokrzyska, Porębskiego, Człuchowska)

12. Działania Rady Dzielnicy na rzecz mieszkańców osiedla Pięć Wzgórz.
Wizytacja radnych na osiedlu Pięć Wzgórz.Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska