20 kwietnia 2018

Wizyta Prezydenta na osiedlu Pięć Wzgórz - ciąg dalszy

Na początku roku wspólnie z Wiceprezydentem Gdańska Panem Piotrem Grzelakiem  podczas wizji lokalnej po głównych ulicach osiedla Pięć Wzgórz (Zakoniczyn) omówiliśmy kwestie dotyczące połączeń drogowych, chodników czy miejsc parkingowych więcej tutaj. Po analizie możliwości proponowanych rozwiązań otrzymałem odpowiedzi od merytorycznie odpowiedzialnych urzędników.

Połączenie z budowanym centrum edukacyjnym przy ulicy Jabłoniowej i osiedlem Lawendowym.
Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zlecono prace projektowe na dojście pieszo-rowerowe od ul. Porębskiego do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa. Brak jednak zapewnionych środków finansowych w budżecie Miasta na realizację zadania.
Nadmieniam, że w zgłoszonym wspólnie z Adrianem projekcie do Budżetu Obywatelskiego ARENA-SPORT jest uwzględniony początek chodnika łączącego os. Pięć Wzgórz z budowaną szkołą i przedszkolem przy ul. Jabłoniowej.

Poszerzenie wyjazdu/wjazdu z osiedla Pięć Wzgórz - skrzyżowanie ulic Bergiela i Świętokrzyskiej w kierunku Kowal.
Przesunięcie lampy, aby wydłużyć prawoskręt jest skomplikowanym i kosztownym zadaniem ze względu na lokalizację studni teletechnicznej „w śladzie” ewentualnego wydłużonego pasa ruchu. Niestety nie możemy liczyć na realizację zadania przynajmniej w najbliższym okresie. Nie zostanie również poszerzony wjazd w Bergiela.

Wydłużenie zatoki autobusowej, aby przystanek Zakoniczyn był przystosowany do odbywania postoju wyrównawczego  przez przegubowe autobusy komunikacji miejskiej.
Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza w przyszłości wykorzystywania podwójnej zatoki, dlatego zostanie opracowany stosowny projekt. Kiedy nastąpi ewentualna realizacja zadania – nie wiadomo.

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Wieżycka/Świętokrzyska oraz przepustowości wyjazdu poprzez drugą nitkę na starej pętli Wieżycka.
W trakcie corocznego malowania dróg na ul. Świętokrzyskiej pojawi się dodatkowa linia warunkowego zatrzymania. Ponadto nawierzchnia drugiej nitki ul. Wieżyckiej tzn. starej pętli zostanie naprawiona. Dziury zostaną „zalepione” jednak nie będzie to remont tylko drobne korekty.

Przypomnę, że w wizji lokalnej uczestniczył Pan Piotr Grzelak Wiceprezydent Gdańska,  Pan Tomasz Wawrzonek - Miejski Inżynier Ruchu z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz przedstawiciel Rady Dzielnicy Pan Tomasz Lachowski oraz ja...
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska