10 stycznia 2019

Walczymy o lepszą komunikację - status

Przypominam, że w październiku 2018 roku postulat na temat poprawy komunikacji miejskiej z podpisami niemal pół tysiąca mieszkańców został przekazany na ręce Pana Prezydenta Miasta Gdańska. Spotkałem się również z Wiceprezydentem Panem Piotrem Grzelakiem odpowiedzialnym za funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gdańsku. W obecności przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego omówiono oczekiwania mieszkańców osiedla Pięć Wzgórz. W trakcie rozmowy zadeklarowano szczegółową analizę postulatu, a następnie propozycje poprawy.
Poniżej oczekiwania zawarte w postulacie, propozycje  Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM), odpowiedzi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ).
1. Bezpośredni dojazd do Wrzeszcza, PKM i Kowal.
2. Zwiększona częstotliwość funkcjonowania komunikacji miejskiej.
3. Nowe, dodatkowe linie obsługujące osiedle Pięć Wzgórz.
Analizowana propozycja ZTM: "Scalenie linii 108+295 w jedną linię. A więc, autobusy linii 108 zamiast kończyć na pętli Chełm Więckowskiego, jechałyby dalej przez Witosa, Wilanowską, ŁOŚ na Zakoniczyn. Ale uwaga! Będzie się to wiązało z lekkim ograniczeniem częstotliwości kursów." (przyp. gdanskpoludnie.pl: to olbrzymie pogorszenie oferty komunikacji miejskiej, gdyż autobus w stronę pętli Łostowice-Świętokrzyska odjeżdżałby zamiast co 10 minut, co 20 min. w godzinach szczytu!) "Przejęlibyśmy częstotliwość linii 108, co oznacza, że autobusy w godzinach szczytu docierałyby co 20 minut do Zakoniczyna a w międzyszczycie co 30 minut." 
lub
"(ewentualnie wydłużenie 295 przez Wilanowską do Chełmu Witosa, to umożliwi większą częstotliwość niż 108 do Zakoniczyna)."

Komentarz: W 2018 roku mówiono mi o linii 164 i/lub 155 jako obsługującej Zakoniczyn... Jako organizator postulatu pt. "Walczymy o lepszą komunikację" nie otrzymałem oficjalnej odpowiedzi na wniosek złożony na ręce Pana Prezydenta Pawła Adamowicza w dniu 2-ego października dotyczący poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców. Pragnę poinformować o zapewnieniu, że w listopadzie otrzymam odpowiedź. Jestem bardzo rozczarowany informacjami od Zarządu Transportu Miejskiego, wyrażam głębokie zaniepokojenie brakiem zrozumienia mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej. Moja ocena propozycji zmian w funkcjonowaniu komunikacja jest negatywna i kompletnie nie ma związku z treścią postulatu oraz oczekiwaniami mieszkańców!
Po pierwsze mieszkańcy podpisali postulat, w którym oczekują bezpośredniego dojazdu do Wrzeszcza, PKM i Kowal!
Po drugie: mieszkańcy oczekują zwiększonej częstotliwości, nie zmniejszonej!
Po trzecie: mieszkańcy potrzebują nowych, dodatkowych linii, nie jednej którą proponuje ZTM.
Po czwarte: obecnie linia 295 to 71 kursów dziennie, a linia 108 tylko 42 kursy...
Po piąte: zaprzyjaźniony Radny Dzielnicy Chełm oraz kierowca GAiT zdecydowanie sprzeciwił się wydłużeniu linii 108 na Zakoniczyn.

Argumentacja ZTM:
"Według Gdańskich Badań Ruchu 2016, jedynie 1857 podróży mieszkańców Zakoniczyna (przez całą dobę reprezentatywnego dnia powszedniego) wykonywanych jest komunikacją miejską, natomiast liczba wszystkich podróży mieszkańców Zakoniczyna (przez całą dobę reprezentatywnego dnia powszedniego) wynosi 7226" - kompletnie jest nietrafna. Dlaczego? Otóż ZTM oferuje mieszkańcom osiedla Pięć Wzgórz od zawsze fatalną komunikacją. Przypomnę, że po wielu prośbach i spotkaniach ZTM zdecydował się jednak wydłużyć linię 295 do przystanku Zakoniczyn (wcześniej osiedle nie było obsługiwane przez żadną linię!). Osobiście wymyśliłem przystanki o nazwie Porębskiego (na ul. Bergiela), gdyż ZTM twierdził, że mieszkańcy dolnej części osiedla idą wzdłuż Świętokrzyskiej do przystanku Wieżycka (na tym odcinku nie ma chodnika...). Kiepska oferta w postaci jedynej i krótkiej linii 295, a w związku z tym brak możliwości dojazdu właśnie do Wrzeszcza, PKM i Kowal wymusza wręcz korzystanie z prywatnych samochodów, a przecież postulowaliśmy o połączenie z tym rejonami. Zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów spowoduje zniechęcenie do komunikacji miejskiej. Nadmieniam, że mieszkańcy osiedla Pięć Wzgórz mają bardzo utrudnioną możliwość dojazdu do PKM czyli przesiadki z 295 do 155 (w konsekwencji jeżdżą tam autami), co wielokrotnie tłumaczyłem również Panu Prezydentowi wręczając postulat. Poniższe zdjęcie obrazuje odcinek drogi od wyjścia z autobusu linii 295 do przejścia dla pieszych i kolejnego oraz przystanku obsługiwanego przez linię 155 w kierunku PKM.

4. Przywrócenie pierwszeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu Porębskiego i Bergiela (autobusy komunikacji miejskiej i mieszkańcy osiedla nie mają pierwszeństwa! = zator = opóźnienia w rozkładzie jazdy).
"Mini rondo na skrzyżowaniu ul. Porębskiego-Bergiela wybudowane zostało w 2016 roku, ze względu na liczne postulaty użytkowników dróg związane z poprzednią obowiązującymi z zasadami ruchu, które były dla części kierowców niejasne i powodowały niebezpieczne sytuacje, a związane były głównie z funkcjonującym na skrzyżowaniu wyjazdem z obiektu handlowego „Biedronka”. W miejscu tym dochodziło do częstych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.
Po wybudowaniu mini ronda i wprowadzeniu oznakowania dedykowane mu właśnie dla tego typu rozwiązań problem zniknął. Rozwiązanie to poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, skutecznie ruch ten uspokoiło oraz dopełniło fizycznej formie obowiązującej tu strefę TEMPO 30. Po zasięgnięciu opinii Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego w porozumieniu z Zespołem ds. Zarządzania Ruchem, Gdański Zarząd nie przewiduje powrotu do poprzedniej organizacji ruchu, tym bardziej, że geometria skrzyżowania uległa zmianie."

Komentarz: Wielu kierowców jadących od ul. Człuchowskiej wjeżdża na rondo z bardzo dużą prędkością! Wymuszając pierwszeństwo jadącym od Świętokrzyskiej. Nadmierną prędkość na wskazanym odcinku potwierdzają badania przeprowadzone w 2016 roku wynika z nich, że 85% kierowców przekracza dopuszczalną prędkość. Kierowcy wyjeżdżający z parkingu Biedronki też potrafią figle sprawiać.

5. Wydłużenie Porębskiego do ronda Świrskiego.
6. Połączenie Świrskiego do Unruga/Człuchowskiej.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje się połączenie ul. Porębskiego z rondem na ul. Świrskiego oraz połączenie ul. Świrskiego z ul. Unruga, jednakże obecnie nie są planowane do realizacji wyżej wymienione przedsięwzięcia, jak również jak również brak jest zabezpieczonych środków finansowych na wskazane cele w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Gdańsk.

7. Poszerzenie wjazdu i wyjazdu w osiedle z i w ulicę Świętokrzyską
"Wydłużenie pasa do skrętu w prawo z ul. Bergiela w  ul. Świętokrzyską wymaga przestawienie słupa oświetleniowego, przebudowy przykanalika kanalizacji deszczowej, likwidacji i budowy w nowej lokalizacji wpustu deszczowego studni telekomunikacyjnej oraz wykonanie pełnym konstrukcji nowej nawierzchni jezdni łącznie powierzchni około 25 m kwadratowych wraz z krawężnikami. Firma Orange to poinformowała Gdański Zarząd, iż brak jest możliwości przesunięcia studni telekomunikacyjnej, z uwagi na dużą ilość kabli światłowodowych a  także z uwagi na to, że jest to Studio narożna z kanalizacją dwuotworowa usytuowaną w bliskiej odległości od istniejącej jezdni wjazdu na parking.
Dlatego też, w przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu stolicy studni z uwagi na realizację powyższego zadania niezbędne jest opracowanie projektu oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień. Biorąc pod uwagę wielobranżowy charakter robót oraz związane z tym wysokie koszty przedsięwzięcia, poszerzenie wyjazdu z ul. Bergiela na ul. Świętokrzyską tj. wydłużenie pasa do skrętu w prawo możliwe jest tylko w procesie inwestycyjnym w oparciu o procedury bazy  Priorytetów Inwestycyjnych."

Komentarz: Szkoda, że GZDiZ nie odniósł się do poszerzenie wjazdu od strony Pętli Łostowice-Świętokrzyska z ul. Świętokrzyskiej w prawo w ul. Bergiela.

8. Dokończenie Dulina (wierzchnia warstwa asfaltobetonu)
"Wydział Programów Rozwojowych UM w Gdańsku nie planuje realizacji zadania związanego z ułożeniem warstwy ścieralnej jezdni ul Dolina."

Komentarz: Bardzo niedobrze. Spore, ponad 5-cio tysięczne osiedle jednak ulica nie jest dokończona.

9. Wydłużenie trasy linii 295 w głąb osiedla.
Brak odpowiedzi.

10. Zatoki postojowe na przystankach o nazwie Porębskiego.
"Budowa miejsc postojowych ul. Porębskiego-Dulina planowana jest do realizacji w roku 2019." 

Komentarz: Punkt 10 dotyczył budowy zatok autobusowych na potrzeby postoju linii autobusowych. Mając na uwadze, że GZDiZ niechętnie buduje zatoki autobusowe w strefach TEMPO 30 właśnie w celu uspokojenia ruchu małe szanse na wspomnianą zatokę.

11. Poszerzenie Wieżyckiej.
"Zgodnie z MPZP szerokość ulicy Wierzbickiej w liniach rozgraniczających wynosi 10m. Ponadto ulica ta objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej. W programie Modernizacji Ulic znajduje się na 288 pozycji z ponad 500 ulic. Zadania z ww. programu realizowane są w miarę w miarę możliwości finansowych Gminy Miasta Gdańska. Z uwagi na odległy termin realizacji ul. Wieżyckiej, staraniem Gdańskiego Zarządu wykonywane będą działania doraźne polegającej na miejscowej naprawie w miejsc potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego."

12. Tablice informacyjne na przystankach.
Brak odpowiedzi.

13. Biletomat na osiedlu.
Brak odpowiedzi.


Odpowiedź Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska