17 stycznia 2021

Wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny

Wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjnego Łucznicza/Podleckiego

Drodzy Mieszkańcy,
chciałbym zapoznać Państwa z tematem zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Zbigniewa Podleckiego i Łuczniczej w południowej części dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe (OG-GP). Rada Dzielnicy wystąpiła do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o realizację zadania "Siłownia pod chmurką" i przygotowanie koncepcji projektu, który swoim zasięgiem obejmie teren działki nr 417/5 obręb Łostowice MPZP 1923 tworząc na przestrzeni lat wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców.

Rada Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe na to zadanie przeznaczyła 62 000 zł. Koncepcja projektu jest w trakcie uzgodnień z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Gdańskie Wody. Zadanie to ze względu na swój szeroki zakres zostało podzielone na 4 etapy:

I etap: siłownia pod chmurką + projekt 62000 zł z budżetu Rady Dzielnicy (OG-GP), dojście do siłowni, ścieżki + mini plac zabaw + nasadzenia zieleni.
II etap: skatepark/pumptrack, plac zabaw dla starszej młodzieży, nasadzenia, klomby itp.
III etap: boisko wielofunkcyjne z trybunami.
IV etap: plac zabaw dla dzieci średnich, linarium, ławki, śmietniki, stojaki na rowery, łąka piknikowa, altana z żaglem.

Nie od dzisiaj wiadomo, że brakuje infrastruktury sportowej i terenów do rekreacji. Ze względu na dość szybki przyrost inwestycji mieszkaniowych w tym rejonie, tereny zielone (miejskie) coraz bardziej się kurczą. Projekt jest bardzo kosztowny. Na pewno nie uda się go zrealizować w całości z budżetu Rady Dzielnicy. Dlatego aktywiści będą starać się pozyskać środki finansowe z różnych źródeł na to przedsięwzięcie. Bardzo liczymy też na pomoc i lobbowanie w tej sprawie naszych Radnych Miejskich z naszego okręgu.

W celu realizacji etapu I potrzeba około 98 000 zł. Na etap II i IV pomysłodawcy chcieliby pozyskać środki z kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego dla Gdańska. Etap III boisko jest najbardziej kosztowny i najbardziej wyczekiwany przez mieszkańców. Jest szansa na finansowanie miejskie w ramach programu boisk przy placówkach publicznych. Tym bardziej, że w przyszłości na sąsiedniej działce jest zapis w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego MPZP, że może powstać przedszkole.

W sprawie kompleksu sportowego napisał ostatnio interpelację radny miejski Przemysław Majewski. Wynika z niej, że nie ma co liczyć szybko na wsparcie finansowe z Miasta na to przedsięwzięcie. Drodzy Mieszkańcy wszystko w naszych rękach! Głównym źródłem finansowania musi być Budżet Obywatelski. Na wiosnę ruszy nowa edycja, a w niej pojawi się projekt kompleksu. Jesteśmy na dobrej drodze. Pierwsze kroki zostały poczynione, mamy już koncepcję zagospodarowania oraz wstępy kosztorys poszczególnych etapów. Będzie potrzeba dobrej reklamy tego projektu, dotarcia do jak największej ilości zainteresowanych mieszkańców. W następnej kolejności już na etapie głosowania – pełna mobilizacja i głosowanie nad tym projektem. Będziemy na bieżąco informować o postępach poszczególnych etapów. W tym celu między innymi zostanie założony fanpage dedykowany tej inwestycji, gdzie znajdą się wszystkie informacje na ten temat.

Razem damy radę . Doprowadzimy do powstania w tej części dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Łucznicza/Podleckiego

Przemysław Haluk: 
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska