28 marca 2021

Niebezpieczny łuk w pobliżu przedszkola

Mieszkańcy skarżą się na brak bezpiecznego dojścia do przedszkola Kolorowe Kredki przy ul. Dąbka.  Niebezpieczne sytuacje są w tym miejscu codziennością gdyż kierowcy jeżdżą na tym odcinku zdecydowanie za szybko. Urzędnicy natomiast argumentują, że jest to strefa tempo 30 i są również progi, a lokalizacja oznakowanego przejścia dla pieszych za łukiem byłaby złym posunięciem. Konflikt na linii kierowcy i rodzice korzystający z pobliskiej placówki dla najmłodszych trwa. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie zmienia swojej decyzji i nie wyznaczy znakami pionowymi i poziomymi przejść dla pieszych.
"W nawiązaniu do Pana informacji w kwestii braku oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Unruga – Dąbka Zespół ds. Zarządzania ruchem informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie nie wyznaczania znakami pionowymi oraz poziomymi przejść dla pieszych. Doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dowodzą, że wśród krajów Unii Europejskiej,  Polska przoduje w ilości wypadków z udziałem pieszych przy jednocześnie proporcjonalnie najwyższej liczbie wyznaczonych przejść. Zdaniem wielu ekspertów wynika to m. in. z nierozważnego lokowania przejść dla pieszych poza układem drogowym bezwzględnie wymagającym wyznaczania tego typu miejsc. Skutkuje to spowszechnieniem tego elementu organizacji ruchu, a w konsekwencji brakiem właściwej reakcji kierowców (brak ograniczenia prędkości, brak szczególnej uwagi na otoczenie jezdni) w tego typu lokalizacjach. Pieszy natomiast nie rozgląda się, od razu wchodzi na przejście dla pieszych, mając złudne poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że chroni go prawo ruchu drogowego na przejściach dla pieszych..."  - to stanowisko z 2018 roku, które zostało podtrzymane.

Ponadto GZDiZ informuje, że w obrębie skrzyżowania ulic: Człuchowska – Bramińskiego  trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy układu drogowego w oparciu o umowę tzw. szesnastkową z firmą deweloperską. Planuje się wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ww. ulic wraz z tzw. sugerowanymi przejściami dla pieszych. Oznakowanie pionowe i poziome zostanie zlikwidowane.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.comBędą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska