25 kwietnia 2022

Budżet Obywatelski - dzielnica Ujeścisko-Łostowice

Budżet Obywatelski - projekty w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

W edycji 2023 Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku mieszkańcy zgłosili 509 projektów, które są już weryfikowane przez urzędników. W puli do rozdysponowania jest ponad 22 miliony złotych, w tym na projekty ogólnomiejskie - 4,2 miliona i dzielnicowe - 17,8 mln. Warto dodać, że w tej puli zawiera się kwota zielonego budżetu obywatelskiego. Dzisiaj skupimy się na dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, w której mieszkańcy złożyli 21 projektów (tylko 4 w zielonej części BO). Kwota przeznaczona w dzielnicy to 633 412 zł, a pula zarezerwowana na zielona część to 166 326 zł. 

Lista projektów w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice:
Bezpieczniej nad Zbiornikiem Retencyjnym "Łabędzia" wymiana lub odnowienie barierek dla zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki na istniejących pomostach
Boisko wielofunkcyjne na Przemyskiej budowa boiska dla dzieci i młodzieży 
- Chodnik Guderskiego-Jaworzniaków.  Dojście do przychodni, sklepów, itp. brakujący łącznik istniejących ciągów pieszych pomiędzy ul. Jaworzniaków ze zlokalizowanymi tam  mieszkaniami, przychodnią zdrowia, przedszkolem, terenami rekreacji przy zbiorniku retencyjnym
- Chodnik i droga rowerowa do przystanku przy ul. Nowa Warszawska budowa chodnika wraz z drogą rowerową  w celu połączenia nowo powstałego przystanku tramwajowego oraz drogi rowerowej biegnącej wzdłuż linii tramwajowej z ciągiem pieszo-rowerowym na osiedlu SM Szadółki
- Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra - Zabawa z Mapą organizacja plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjnym celem zachęcenia mieszkańców do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych
- Łączymy dzielnicę Ujeścisko-Łostowice to uzupełnienie o brakujące fragmenty istniejących ciągów pieszych w dzielnicy w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców
- ŁÓDZKA: Poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejście dla pieszych doświetlenie ledowymi latarniami przejścia dla pieszych na ul. Łódzkiej
- Łostowicki azyl dla kotów w ramach projektu pomysłodawca chciałby stworzyć Koci Azyl, który zapewni bezpańskim kotom stałe i ciepłe schronienie.
- Miejsce treningowe/Wybieg dla psów Zakoniczyn ma ograniczyć sytuacje, w których psy chodzą luzem
- MULTI PARK cz 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe to kontynuacja zrealizowanej inwestycji boisk pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska 1 i 2, planowanego Multi Parku i Rowerowego raju
- Odkorkowujemy miasto – sekundniki na skrzyżowaniach w Twojej dzielnicy montaż sekundników przy sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach upłynni ruch samochodów, poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy ilość zanieczyszczeń.
- Park Niepołomicka X Przebiśniegowa – Nasz Starodrzew utworzenie parku, jako miejsca relaksu w cieniu istniejących drzew z wieloma miejscami do siedzenia. Obiekt przyjazny alergikom.
- PIOTRKOWSKA: poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejścia dla pieszych doświetlenie ledowymi latarniami przejść dla pieszych na ul. Piotrkowskiej
- Poprawa dojścia do Jaru przy kościele pw. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku poprzez przebudowę chodnika na przedłużeniu ul. Wadowickiej
- PRZEMYSKA: poprawa bezpieczeństwa - LEDowe przejścia dla pieszych doświetlenie ledowymi latarniami przejść dla pieszych na ul. Przemyskiej
- Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 -Miejsce relaksu dla Mieszkańców projekt zakłada wyposażenie nowego skweru o kolejne elementy małej architektury (leżaki, huśtawka) i drobne nasadzenia zieleni( kwiaty, krzewy)
- Wybieg dla psów między blokami na ulicy Przemyskiej wykonanie wybiegu dla psów na ulicy Przemyskiej co przyniesie korzyści żeby psy nie były puszczane luzem na ulicy, wbrew obowiązującym przepisom, stwarzając przy tym bezpieczeństwo spacerowiczom po alejkach parkowych

oraz projekty "zielone"
- Ekologiczna wiata przystankowa przy przystanku Jeleniogórska projekt zakłada zastąpienie istniejącej wiaty przystankowej przy przystanku Jeleniogórska (01) przez ekologiczną i wielofunkcyjną wiatę.
- Magnoliowa aleja nad Zbiornikiem Retencyjnym "Łabędzia" zasadzenie drzew wzdłuż linii zbiornika retencyjnego Łabędzia
- ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe projekt zakłada budowę zielonego parku. To kontynuacja zagospodarowanie terenu (boisk z placem zabaw i placem grilowym oraz planowanego multiparku i rowerowego raju)
- Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomicka Etap 2 drugi etap zagospodarowania Skweru Przebiśniegowa/ Niepołomicka (nowe nasadzenia zieleni, krzewów, kwiatów i drzew) wzdłuż ścieżki i zbiornik

Budżet Obywatelski Gdańsk 2023
Fot. materiały prasowe

Harmonogram BO 2023
23 marca - 20 kwietnia 2022 r. - zgłaszanie projektów
23 marca - 18 maja 2022 r. - weryfikacja formalna i wstępna projektów
12 kwietnia - 31 lipca 2022 r. - weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego
do 2 września 2022 r. - weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny
do 9 września 2022 r. - losowanie numerów projektów do głosowania
26 września - 10 października 2022 r. - głosowanie
do 14 października 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny


Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska