17 stycznia 2023

Człuchowska zamknięta na okres ferii

Utrudnienia na południu Gdańska
Od dzisiaj tj. 17-ego stycznia (wtorek) do 28 stycznia ulica Człuchowska będzie całkowicie zamknięta. Utrudnienia związane są z budową i postawieniem studni kanalizacyjnych w pasie drogi. Ze względu na umiejscowienie studni na drodze z płyt betonowych nie było innej możliwości realizacji założonych prac przez Inwestora okolicznej budowy. Projekt organizacji ruchu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. tymczasowej organizacji ruchu, a następnie zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem ze względu m. in. na otwarcie ul. Piotrkowskiej. 

Ponadto prowadzenie ruchu drogowego bez zachowania minimalnej szerokości prześwitu byłoby niebezpieczne dla użytkowników ruchu drogowego - informuje przedstawiciel Działu Inżynierii Ruchu z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Dodatkowo GZDiZ podkreśla, że nie ma możliwości opóźnień prac. Należy przypomnieć, że do końca 2024 roku 320 metrowy fragment Człuchowskiej zyska nową nawierzchnię.

Fotografia na wysokości ul. Porębskiego (szkoły Olimpijczyk), przedstawia oznakowanie informujące o utrudnieniach.
Utrudnienia na południu Gdańska

Kolejne zdjęcie wykonane na wysokości ul. Wieżyckiej.
Utrudnienia na południu Gdańska

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska