15 stycznia 2024

Zmiana nazwy dzielnicy - konsultacje

Paweł Wiśniewski

W dniach 15-28 stycznia 2024 roku, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe w sprawie zmiany nazwy dzielnicy (drugiego członu). Proponowana nowa nazwa to Orunia Górna - Maćkowy.
Swoje zdanie w kwestii zmiany nazwy dzielnicy będzie można wyrazić składając formularz osobiście w Urzędzie, wysyłając go formą tradycyjną lub mailową oraz wypełniając elektroniczną ankietę na portalu www.gdansk.pl.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w związku z wnioskiem wyrażonym przez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Dzielnicy proponującej zmianę nazwy tej części Gdańska. Zainteresowani mieszkańcy ankietę mogą już powinni wypełnić, aby wyrazić swoją opinię. 

Swoje zdanie będzie można wyrazić:
-poprzez złożenie formularza dotyczącego zmiany nazwy osobiście lub 
-wysyłając go na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8-12 z dopiskiem „Konsultacje – Zmiana nazwy dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe”
-przesyłając formularz na adres poczty elektronicznej: konsultacje@gdansk.gda.pl. 
-wypełniając ankietę elektroniczną dostępną w dniach konsultacji na stronie www.gdansk.pl.

Wyniki zostaną przekazane Radzie Miasta Gdańska, która podejmie ostateczną decyzję co do pozostawienia lub zmiany nazwy dzielnicy.

Zapraszam mieszkańców zainteresowanych zmianą nazwy dzielnicy do aktywnego głosowania i wyrażania swojej opinii w czasie trwania konsultacji społecznych. 
Paweł Wiśniewski
źródło: Południowe Osiedla Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe

Kilka zdań dlaczego warto zmienić nazwę dzielnicy?
Historyczny obszar Maćkowy w większości stanowiący obecny teren Administracyjnej Dzielnicy Gdańsk Południe (Orunia Górna – Gdańsk Południe), notorycznie mylony jest przez urzędników i media z nazwą Urbanistyczną Gdańsk Południe.
W skład Urbanistycznej Dzielnicy Gdańsk Południe wchodzi: Jasień; Chełm; Ujeścisko-Łostowice; Orunia Górna-Gdańsk Południe). Wprowadza to zamieszanie i trudność w budowaniu tożsamości lokalnej i integracji Mieszkańców. Budowanie tożsamości oraz więzów lokalnej społeczności stanowi historia miejsca, na którym się zamieszkuje dziedzictwa historycznego danego obszaru (np.: spacery Lokalnych Przewodników po Gdańsk Południe, to nie to samo co Spacery po Maćkowych). 

Wzorując się na innych historycznych miejscach, które zachowały swoje nazwy administracyjne tj. Oliwa; Orunia; Wrzeszcz; Chełm; Łostowice itd. zwróciliśmy się do Radnych Miasta o przywrócenie dziedzictwa kulturowego i historycznego dla obszaru Maćkowy.

Maćkowy zostały przyłączone w granice administracyjne miasta w 1973 roku. W 2023 roku minie jubileuszowe równe 50 lat od przyłączenia wsi Maćkowych w granice Miasta Gdańska. Z tej okazji chcemy przywrócić Mieszkańcom możliwość poznania i utożsamiania się z historią miejsca, w którym obecnie żyją.  Nazwa Maćkowy wpisuje się również poprzez istnienie Potoku Maćkowy czy nawet linii autobusowej do Maćkowy. 

Sami Mieszkańcy utożsamiają się z nazwą Maćkowy, a nie z nazwą Gdańsk Południe. Warto również wspomnieć o byłej Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy, która przez pewien czas była jedynym w Polsce producentem mleka bez laktozy i śmietany UHT. Mleczarnia istniała blisko 40 lat i na stałe utrwaliła nazwę Maćkowy nie tylko w Gdańsku, ale również w Polsce.
Paweł Wiśniewski
źródło: Południowe Osiedla Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe

tekst opracował:
Przemysław Haluk
Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska