22 marca 2024

Tańsze obiady w szkołach na południu

Paweł Wiśniewski

Postulujemy i rozmawiamy o tańszych obiadach w szkołach na południu Gdańska. Sprawa dotyczy dwóch szkół: Olimpijczyk ul. Porębskiego i Morskiej Szkole Podstawowej ul. Srebrna, które nie są zarządzane przez Miasto Gdańsk. 
Wspólnie z  Anna Kasprowiak- Misiąg postulujemy za obniżeniem cen posiłków dla dzieci powołując się na prawo oświatowe (poniżej zapis). Po spotkaniu w szkole Olimpijczyk jestem w stałym kontakcie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Czekamy na zajęcie formalnego stanowiska 📝.

Porównanie cen w wybranych szkołach rejonowych:
Olimpijczyk ul Porębskiego: obiad 12 zł (I-IV) i 15 zł (V-VIII)
Morska ul. Srebrna: obiad 11,20 zł (I-III)
SP nr 86 ul. Wielkopolska: obiad 7 zł
SP nr 12 ul. Człuchowska: 6 zł.

W naszej opinii upublicznione szkoły, które są rejonowymi nie powinny za posiłki w całości obciążać kosztami rodziców.  Niezależnie czy jest catering czy własna stołówka.

Rodzic powinien ponosić koszt TYLKO "wsadu to garnka" czyli zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku.

Rodzic nie może ponosić kosztów pensji kucharza, utrzymania stołówki, opłat za wodę, prąd czy gaz dotyczy zarówno placówek, które posiadają własną kuchnie czy korzystające z cateringu.

Prawo oświatowe art. 106
Punkt 4.
"Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki."

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska