Zielony Park - BO 2022

Budżet Obywatelski 2022 Paweł Wiśniewski
Zielony Park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków
Zielony Budżet Obywatelski 2022: Ujeścisko-Łostowice
Ilość punktów: 1 443
Wartość: 138 000 pln
Status: wygrana, wstępna faza przygotowań, postępowanie przetargowa w trakcie opracowania
Wnioskodawcy: Paweł Wiśniewski
Czas realizacji: do 31.12.2023 r.

Szczegóły: nasadzenia zieleni (drzew, krzewy), elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci), stojak rowerowy, ścieżki jest to kontynuacja zagospodarowania terenu (boisk i multiparku).
Budżet Obywatelski 2022 Paweł Wiśniewski

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska