Zielony Park - BO 2023

Paweł Wiśniewski
Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe
Zielony Budżet Obywatelski 2023: Ujeścisko-Łostowice
Ilość punktów: 1 521 
Wartość projektu: 130 00 pln
Status: wygrana
Wnioskodawca: Paweł Wiśniewski

Projekt zakłada budowę zielonego parku. To kontynuacja zagospodarowanie terenu (boisk z placem zabaw i placem grilowym oraz planowanego multiparku i rowerowego raju).
Cel: 
1. Intensyfikacja terenów zielonych 
2. Popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
3. Wzrost atrakcyjności terenów osiedlowych.
Ogród deszczowy do wykorzystania do maximum wnioskowanej kwoty projektu .
Paweł Wiśniewski

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023 (zielona edycja) w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska