08 października 2012

Całodobowa Centrala Ruchu ZTM

Tramwaj lub autobus nie dotarł na czas? W pojeździe jest brudno lub niepokoją Cię inne sprawy związane z komunikacją miejską w Gdańsku? Teraz możesz zgłaszać wszystkie te sygnały całodobowo pod numerem telefonu Centrali Ruchu Zarządu Transportu Miejskiego 58 309 13 22.
Warto wpisać numer do pamięci telefonu komórkowego. Dla bezpieczeństwa i podnoszenia jakości nadzoru rozmowy są nagrywane.
Jednocześnie pojazdy Centrali Ruchu ZTM otrzymały od Ministra Spraw Wewnętrznych zgodę na uprzywilejowanie w ruchu drogowym. Niebieskie sygnały świetlne i sygnał dźwiękowy będą używane bezpośrednio w związku z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego.
Warto dodać, że wszyscy dyżurujący w pojazdach pracownicy Centrali Ruchu ZTM są przeszkoleni do udzielania pomocy przedmedycznej.
Centrala Ruchu ZTM mieści się przy ul. Wyspiańskiego 9A - na przeciwko rynku we Wrzeszczu. Obecnie pracuje w niej 11 osób, które przechodzą niezbędne ćwiczenia i testy. Docelowo nad gdańską komunikacją czuwać będzie 16 osób. Dzięki temu można będzie sprawniej reagować na zdarzenia w ruchu pojazdów wszystkich przewoźników operujących w Gdańsku ZKM, PKS i Warbus.
Bieżące informacje o sytuacji komunikacyjnej można uzyskać na stronie www.ztm.gda.pl
Uwagi można kierować również drogą elektroniczną ztm@ztm.gda.pl
Zarząd Transportu Miejskiego w GdańskuBędą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska