10 października 2012

Zbiornik wodny przy ul. Porębskiego


My, mieszkańcy zastanawiamy się dlaczego wzorem zbiornika retencyjnego przy ul.Wilanowskiej przy zbiorniku mieszczącym się przy ul. Porębskiego jest, a raczej brak:
-latarni
-koszy na śmieci (nie licząc wyjątków max 6szt.)
-ławek (nie licząc max 6szt)
-bieżącej dbałości służb miejskich o tak atrakcyjne teren.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pani Moniki Woś z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:
"Zbiornik retencyjny Świętokrzyska był budowany w latach 2004-2005 na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta (wg. przyjętej przez Pana numeracji jest to zbiornik nr1) natomiast zbiornik nr 2 był wcześniej wybudowany przez Gdańskie Melioracje. Zgodnie z obowiązującymi kompetencjami na polecenie Zastępcy Prezydenta Miasta po odbiorze końcowym każdej inwestycji zostaje wyznaczony jej użytkownik.
W przypadku budowy zbiornika Świętokrzyska projekt nie obejmował oświetlenia terenu wokół zbiornika. Odbiór tej inwestycji odbył się w listopadzie 2005 r. i zbiornik w użytkowanie został przekazany Gdańskim Melioracjom natomiast za teren wokół zbiornika odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni. Zgodnie z dokumentacją techniczną do eksploatacji wokół tego zbiornika zostało postawionych 16 sztuk ławek i 6 koszy na odpady. Od listopada 2005 r. za stan zieleni i porządek odpowiada ZDiZ.
Zbiornik retencyjny Madalińskiego w Jarze Wilanowskim został oddany do użytku w listopadzie zeszłego roku i analogicznie jak w przypadku innych zbiorników jego użytkownikiem (oraz rowu wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego) zostały Gdańskie Melioracje a terenu zielonego ZDiZ.
Zapraszam Pana (czyt. czytelnika przyp. redkacja) do obejrzenia naszej strony internetowej www.drmg.gdansk.pl , na której znajdują się szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez nas inwestycji, , natomiast szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji w mieście może Pan uzyskać w Wydziale Programów Rozwojowych ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk."

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska