17 października 2012

Południe Gdańska bez korków...?

Czy to możliwe, aby w południowych dzielnicach Gdańska nie było korków? Otóż urzędnicy w latach 2012-2020 planują budowę ulic: Nowej Bulońskiej, Nowej Jabłoniowej oraz ciągu Nowej Małomiejskiej i Nowej Podmiejskiej. Według Strategicznego Program  Transportowego dzielnicy Południe, który został opracowany w latach 2009-2010 w Biurze Rozwoju Gdańska i poddany partycypacji społecznej, a następnie uchwalony przez Radę Miasta Gdańska. 
Na pytanie czy powyższe inwestycje rozładują zator na ulicy Świętokrzyskiej słynające z korków otrzymaliśmy odpowiedź:
"Istotą analiz prowadzonych w ramach tego opracowania była próba obiektywnej oceny skutków ruchowych wprowadzenia do układu komunikacyjnego każdego z projektowanych odcinków drogowych, ich porównanie i wybór kolejnych odcinków o najkorzystniejszych efektach dla całości układu. Wyniki ostateczne, bazujące na prognozach ruchu dla kolejnych symulacji, zależą oczywiście również od przyjętych założeń i od aktualnych uwarunkowań, które z czasem mogą ulegać zmianom. Odpowiedź na Pana szczegółowe pytanie o ulicę Świętokrzyską (przyp. redakcja - pytliśmy w jaki sposób magistrat planuje udrożnić ul. Świętokrzyską) nie jest więc prosta (o ile ma być prawdziwa i rzetelna), biorąc pod uwagę, że układ komunikacyjny zachowuje się jak system naczyń połączonych. Tym niemniej model ruchu, stanowiący podstawę prognoz ruchu możliwie najwierniej oddaje rzeczywiste obciążenia ulic." - odpowiada Pani K. Ochocimska z Biura Rozwoju Gdańska - Zespół Urbanistyczny Południe/


Strategicznego Program Transportowego dzielnicy Południe dostępny na  www.gdansk.pl/plik,37670.html .
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska