01 kwietnia 2013

Będzie remont Świętokrzyskiej! Czy znikną korki?

Jeszcze w tym roku zostanie przebudowana jedna z głównych ulic południowych dzielnic Gdańska. Ulica Świętokrzyska zyska nowy blask! Będzie nowa jezdnia, ale pozostaną dotychczasowe korki! Dlaczego? Problem tkwi na wysokości nr 60 ul. Świętokrzyskiej. Uwypuklenie chodnika powoduje zwężenie i  zator ciągnący się aż na Al. Havla. Większość aut kieruje się w ul. Niepołomicką jednak krótki lewoskręt uniemożliwia przejazd samochodom kierującym się na wprost w kierunku obwodnicy. Miasto jednak nie planuje likwidacji wspomnianego uwypuklenia…
Na prośbę udrożnienia ruchu na ul. Świętokrzyskiej poprzez likwidację wspomnianego uwypuklenia przy okazji planowanego remontu urzędnicy odpowiadają cyt.: ”…warunkiem zgody udzielonej przez Urząd Marszałkowski na rozszerzenie projektu pt. "Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku" było ułatwienie dojścia pieszego i rowerowego do nowo powstałej pętli Świętokrzyska. Założony cel ma zostać osiągnięty poprzez budowę chodnika (z możliwością poruszania się po nim rowerów) i oświetlenia. Zakres zadania zaczyna się na wysokości ul. 11 Listopada.
Pana propozycja (czyt. http://gdanskpoludnie.pl/) nie mieści się w zakresie projektu (budynek nr 60 jest poza zakresem), dlatego nie może być zawarta w projekcie unijnym.
Zadanie ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji publicznej, a zgodnie z umową o dofinansowanie ma zostać zakończone w 2013 roku."
Odcinek ulicy Świętokrzyskiej od pętli do11-ego Listopada zostanie rozebrany i wybudowany od podstaw. Dodatkowo mieszkańcy okolicznych budynków zyskają chodniki, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie. Wszystko to  dzięki powstałej rezerwy finansowej po budowie Alei Havla.
Odpowiedź ZDiZ z dnia 31.05.2012r. sprawie likwidacji uwypuklenia na wys. Świętokrzyska nr 60 znajduje się w zakładce Interwencje.

 
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska