07 kwietnia 2013

Konsultacje ws. budowy kościoła na Łostowicach

mat. prasowe
Już 15 kwietnia o godz. 14 rozpoczną się konsultacje na temat zagospodarowania przestrzennego Łostowic. Swoją opinię może wyrazić każdy kto w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończy 18 lat i stale zamieszkuje przy jednej z ulic: Hokejowa, Kielasa, Kolarska, Łucznicza, Łyżwiarska, Narciarska, Ofiar Grudnia 70’, Olimpijska, Piłkarska, Podleckiego, Saneczkarska, Szermiercza, Tenisowa, Wielkopolska od nr 63 do końca. 
Punkt konsultacyjny będzie zlokalizowany w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 przy ul. Wielkopolskiej 20. Pamiętaj weź ze sobą dowód osobisty.

Punkt będzie czynny: od 15 kwietnia do 16 maja 2013 r.
• w poniedziałki i w środy w godz. 14:00-18:30
• we wtorki i w soboty w godz. 10:00-14:00
Przypomnijmy, iż  mieszkańcy Łostowic sprzeciwili się budowy obiektu sakramentalnego, gdyż w swojej okolicy chcieliby innych usług. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę w tym miejscu budynków do wysokości tylko 14 metrów. Wybrany przez abp. Sławoja Leszka Głódzia projekt zakłada wieżę kościoła o wysokości 40,5 m.

Poniżej znajduje się treść pytań, na które będą odpowiadać mieszkańcy Łostowic:
1. Jaką wysokość planowanej zabudowy na terenie objętym sporządzanym planem zagospodarowania przestrzennego Pan/Pani popiera?
a) Wyższy od otaczającej zabudowy,
b) Równy wysokością otaczającej zabudowie,
c) Niższy od otaczającej zabudowy,
d) Nie mam zdania.
2. Zakładając, że zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nie przewidywałyby pozostawienia obecnej wartości 14 m dla maksymalnej wysokości zabudowy, ani obniżenia tej wysokości, jaką maksymalną wysokość zabudowy uznaje Pan/Pani za dopuszczalną:
a) 15-21 m,
b) 22-40,5 m,
c) Ponad 40,5 m,
d) Nie mam zdania.
3. Czy zgadza się Pan/Pani na dopuszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru poza funkcją sakralną także innych funkcji usługowych?
a) Tak
b) Nie
c) Nie mam zdania.
4. Miejsce na swobodną wypowiedź.

Skład Zespołu Konsultacyjnego:
1) Danuta Janczarek - Sekretarz Miasta– Przewodnicząca Zespołu
2) Alicja Bielińska-Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – Z-ca Przewodniczącej
3) Piotr Kowalczuk -Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej – Z-ca Przewodniczącej
Członkowie Zespołu:
4) Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta
5) Maciej Kukla - Inspektor Referatu Komunikacji Społecznej, Wydział Polityki Społecznej
6) Anna Zajko - Główny Specjalista Wydziału Kadr i Organizacji
Radni Miasta Gdańska:
7) Marek Bumblis
8) Piotr Grzelak
9) Szymon Moś
10) Adam Nieroda
oraz
11) Stefania Baranowska
12) Elżbieta Busz
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska