14 kwietnia 2013

Nowa Bulońska Północna - spotkania informacyjne

fot.drmg.pl
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wraz z Europrojekt S.A. organizują cykl spotkań informacyjnych na temat planowanej inwestucji budowy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już:
17-ego kwietnia 16:30 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosiedzia Bożego ul. Myśliwska 25 w sali Domu Parafialnego.
Kolejne 18.04.2013r. o godz. 16:30 w Domu Kultury MORENA przy ul. Zofii Nałkowskiej 3, sala nr 6 oraz 19.04.2013r. o godz. 16:30 w szkole podstawowej nr 85 znajdującej się przy ul. Stolema 59 (stołówka szkolna).

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska