16 kwietnia 2013

Remont Świętokrzyskiej – nie będzie korków!


Urzędnicy postanowili przeanalizować kolejną prośbę gdanskpoludnie.pl i sprawdzić możliwość likwidacji uwypuklenia chodnika na wysokości nr 60 ulicy Świętokrzyskiej - jednej z przyczyn zakorkowania głównej drogi dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska. Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie czynności sprawdzających możliwość poszerzenia jezdni pod względem przebudowy infrastruktury podziemnej w/w miejscu.

Inwestycja wymaga likwidacji latarni oświetleniowej i (prawdopodobnie) wejścia na prywatną działkę właściciela posesji nr 60. Osobiście skontaktowałem się z właścicielem terenu (dane do wiadomości gdanskpoludnie.pl) i przedstawiłem zaistniałą sytuację. Namiar za zgodą przekazałem urzędnikom ZDiZ celem ułatwienia kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Podsumowując nie raz, nie dwa pisano na wielu portalach (również na moją prośbę) o zaistniałym problemie jednak wygląda, iż jest realna szansa na zmniejszenie korków na ulicy Świetokrzyskiej!
Oficjalna odpowiedź ZDiZ z dnia 10.04.2013r.znajduje się w zakładce Interwencje.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska