11 czerwca 2013

Węzeł Kowale do rozbudowy!

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na węźle Kowale. Obecnie wjazd z obwodnicy trójmiejskiej na drogę wojewódzką nr 221 (patrz zdjęcie) jest bardzo utrudnione.
Gdański oddział GDDKiA planuje ww. węzeł rozbudować, a celem są bezkolizyjne skrzyżowania na zasadzie tzw. "koniczyny".  Niestety ze względu na duży koszt inwestycji i priorytet w postaci budowy nowych dróg ekspresowych na terenie całej Polski mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska nie mogą liczyć na realizację planowanej inwestycji w ciągu kilku najbliższych lat. Więcej w zakładce Interwencje odpowiedź GDDKiA z dnia 10.06.2013r.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska