10 marca 2014

Czynniki wpływające na rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gdyni

fot. mzkzg.org
Analizując wytyczne koordynowania rozkładu jazdy transportu miejskiego jednocześnie zwróciłem się również z zapytaniem do zaprzyjaźnionych osób z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdyni i w Gdańsku. O zasadach w moim rodzimym mieście pisałem tutaj. W sąsiadującej Gdyni na częstotliwość kursowania autobusów wpływa przede wszystkim zgłaszany popyt na usługi. Podaż usług, w tym przypadku liczba połączeń oraz częstotliwość jest dostosowywana do zgłaszanego popytu tzn. liczba osób, które chcą skorzystać z danej linii/danego kursu, przy uwzględnieniu popytu potencjalnego rozumianego jako liczba osób, które mogłyby skorzystać z danego połączenia, ale na przykład nie pasuje im godzina odjazdu, warunki przewozu.


Przy ustalaniu rozkładu jazdy bierze się pod uwagę kilka czynników:
1. Koordynacja z innymi liniami na wspólnym odcinku trasy.
2. Umożliwienie przesiadek na inne środki transportu (pociąg, samolot, prom) w przypadku linii mających charakter dowozowo/odwozowy.
3. Możliwości finansowe gmin lub organizatora przewozów.
4. Parametry techniczne przejazdu.
Najczęściej wszystkie powyższe czynniki brane są pod uwagę.

Najważniejszym kryterium częstotliwości odjazdów są warunki finansowe oraz zgłaszany popyt zbadany za pomocą badań marketingowych.

Powyższej odpowiedzi udzielił kompetentny i zaufany pracownik ZKM w Gdyni.


Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska