25 czerwca 2015

Doczekamy się ścieżki biegowo-rekreacyjnej

Przypomnijmy, iż w ramach  Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku wybrano projekt mający na celu uatrakcyjnienie terenu wokół zbiorników retencyjnych „Świętokrzyska 1” i Świętokrzyska 2”. Mając na uwadze bardzo szeroki zakres
przedsięwzięcia (opisany poniżej) i ograniczone możliwości
finansowe przewidziano jedynie rewitalizację łącznika pomiędzy zbiornikami. Do końca lipca powstanie ścieżka spacerowa wzdłuż potoku Oruńskiego o szerokości 3 metrów oraz biegowa o szerokości 1,5 m i długości około 465 metrów.
Prace wykona Firma Usługowo-BudowlanaCygiert z Gowidlina.

Fot. drmg.gdansk.pl
Docelowa dokumentacja projektowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 obejmuje:
  • budowę ścieżki biegowo-rekreacyjnej w śladzie istniejącej drogi technologicznej wokół zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska 1” wraz z oświetleniem,
  • budowę oświetlenia wzdłuż istniejącej drogi technologicznej wokół zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska 2”,
  • budowę ścieżki biegowo-rekreacyjnej wzdłuż Potoku Oruńskiego - łączącej drogi technologiczne wymienione w pkt. I i II wraz z oświetleniem,
  • budowę ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem w śladzie fragmentu ul. M. Borowskiego (jako łącznik do ul. A. Dulina),
  • elementy małej architektury: sprzęt rekreacyjny oraz uzupełnienie istniejącego wyposażenia w niezbędnym zakresie: kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne etc.

Na pytanie dlaczego prace obejmują tylko łącznik pomiędzy zbiornikami Świętokrzyska 1” i Świętokrzyska 2” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska odpowiada:
Pierwsze prace ziemne już są w trakcie realizacji.Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska