26 listopada 2015

Kolejne przedszkole modułowe na południu

Fot. drmg.gdansk.pl
Aktualizacja. "Przetarg na realizację powyższego zamówienia został unieważniony ponieważ oferta z najniższą ceną (w wysokości 5 405 879,52 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na        
sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 200 000 zł. brutto, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości zaproponowanej ceny oferty." - źródło.

Przedszkole przy ul. Dąbka powinno być oddane do użytku w sierpniu 2016 roku. Pomieści 175 dzieci dla których do dyspozycji będą sale edukacyjne, sala zajęć i wielofunkcyjna, szatnia oraz przylegający bezpośrednio sanitariat.
W budynku znajdować się będą także pomieszczenia administracyjno-socjalne, techniczne i węzeł żywienia. Inwestycja obejmie również zagospodarowanie terenu w plac zabaw, miejsca postojowe, zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą.
Obiekt będzie zaprojektowany bez barier architektonicznych, a projekt w całości finansowany zostanie z budżetu Miasta Gdańska.

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska