07 grudnia 2015

Powstanie basen na Orunii

Fot. drmg.gdansk.pl
Kryta pływalnia zostanie wybudowana na terenie szkoły przy ul. Smoleńskiej 5/7 na podstawie projektu istniejącego już basenu przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Będzie to budynek pełniący funkcje sportowo-rekreacyjne.
Pływalnia posiadać będzie 4-torową części pływacką, a strefę relaksacyjno-wypoczynkową stanowić będą atrakcje typu masaż karku, gejzer oraz ławeczka podwodna i jacuzzi.
Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2017 roku.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska