15 marca 2016

Utrudnienia na Warszawskiej

Przez najbliższe trzy miesiące kolejne utrudnienia czekają mieszkańców południowych dzielnic Gdańska. Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w okresie od dnia 14.03.2016 r. 
do dnia 01.06.2016 r. na ul. Warszawskiej prowadzone będą roboty związane z przebudową infrastruktury kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i energetycznej. Zwężeniu jezdni i wprowadzeniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub ręcznie już wydłuża istniejący korek.

Urzędnicy powinni rozpatrzyć możliwość zmiany tras linii 156, 164, 174 do ukończenia remontu Warszawskiej. Autobusy mają utrudniony wjazd w ul. Piotrkowską do starej małej pętli na Ujeścisku, ponadto jeszcze gorzej wygląda  z wyjazdem z osiedla, co powoduje bardzo duże opóźnienia w rozkładzie jazdy.
Na zdjęciu moja propozycja lokalizacji tymczasowych przystanków wskazanych linii bez konieczności wjazdu w Ujeścisko.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska