21 kwietnia 2016

[Aktualizacja 28.04] Tramwaj Gdańsk Południe-Wrzeszcz

Aktualizacja: W środę odbyło się ostatnie już spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gdańska w sprawie przebiegu trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Do Szkoły Podstawowej
nr 12 przy ul. Człuchowskiej na przyszło około 80  osób. Wśród obecnych nie brakowało radnych
z okręgu Ujeścisko-Łostowice, mieszkańców osiedla Pięć Wzgórz, Ujeściska, a nawet Wrzeszcza.
Reprezentant Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Pan Włodzimierz Bartosiewicz - dyrektor, wielokrotnie podkreślał, że planowana ul. Nowa Warszawska jest jednym z ważniejszych projektów.
Jeden z mieszkańców osiedla Pięć Wzgórz zapytał o połączenie ul. Porębskiego z planowaną ulicą Nową Warszawską i trasą tramwajową, jednak Pan Bartosiewicz niestety nie potrafił precyzyjnie odpowiedzieć. Sytuację wyjaśnił Pan Marek Nakonieczny z Alter Polis informując, że jest pomysł, aby trasę tramwajową skończyć w okolicach Kowal i torowisko położyć od ul. Unruga poprzez rezerwę Nowej Bulońskiej.


21.04
Spotkanie informacyjne na temat przebiegu nowej trasy tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz odbędzie się w środę 27 kwietnia o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 12ul. Człuchowskiej 6.

Dyskusja skierowana jest do mieszkańców i jej charakter jest  informacyjny. Wcześniejsze spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem, na których urzędnicy przedstawili propozycje wariantów trasy dla odcinka Piecki – Migowo. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ma możliwość zapoznania się z opiniami i uwagami mieszkańców na temat projektu, a finalne decyzje dotycząca przebiegu nowej linii tramwajowej podjęte zostaną w późniejszym okresie.
Na południu Gdańska mieszka niemal 100 tys. osób. Wszyscy dojeżdżają do pracy, szkoły, na zakupy, zajęcia dodatkowe typu basen czy siłownia. Prognoza wskazuje, że za kilkanaście lat  Jaśkowa Dolina czy Sobieskiego nie spełni oczekiwań i nie wytrzyma natężenia ruchu, co spowoduje zwiększenie już pojawiających się opóźnień w rozkładach jazdy kursującej komunikacji miejskiej. Dlatego budowa nowej linii tramwajowej ułatwiającej dotarcie z dzielnic południowych do Wrzeszcza z ominięciem Śródmieścia jest niezbędna. Nowa Warszawska, choć planowana jest o długości ponad 1,5 km, jest niezwykle istotna dla funkcjonowania komunikacji miejskiej na Południu. Będzie bowiem stanowić łącznik między al. Havla, a planowaną pętlą tramwajową przy ul. Jabłoniowej, Warszawskiej i Armii Krajowej.

WARIANTY PRZEBIEGU
Początek trasy dla wybranych trzech wariantów jest taki sam. Planowana linia tramwajowa zacznie się na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i Jaśkowej Doliny. Dalej przebiegać będzie ulicą Wileńską (częściowo w tunelu), a następnie przy zbiorniku retencyjnym skręcać będzie w kierunku ul. Sobieskiego. Na wysokości skrzyżowania ulic Sobieskiego i Smoluchowskiego przebieg trzech wybranych wariantów zaczyna się różnić:
WARIANT I: linia tramwajowa poprowadzona zostanie ul. Smoluchowskiego przy terenach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż do al. Zwycięstwa.
WARIANT II:  tramwaj pojedzie ul. Sobieskiego, wykorzysta kawałek rezerwy pod ul. Nową Politechniczną, Do Studzienki, Fiszera oraz Boh. Getta Warszawskiego (strefa ograniczonego ruchu samochodowego)
WARIANT III: tory tramwajowe poprowadzone byłyby przez ul. Sobieskiego, a następnie ul. Siedlicką i podobnie jak w wariancie II – wyjedzie przez strefę ograniczonego ruchu samochodów w ul. Boh. Getta Warszawskiego.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska