18 kwietnia 2016

[Urzędnicy odpowiadają] Małe zmiany, a duże korzyści

Zarząd Dróg i Zieleni analizuje propozycję usprawnienia wjazdu autobusów komunikacji miejskiej z ulicy Świętokrzyskiej na pętlę Świętokrzyska-Łostowice poprzez wydłużenie lewoskrętu.
Propozycja zmian ruchu drogowego w okolicy węzła komunikacyjnego na gdańskim południu szczegółowo opisana została w artykule Małe zmiany, a duże korzyści.