18 lipca 2016

Miejsca postojowe na Zakoniczynie na liście rezerwowej 2018r.

O braku miejsc postojowych na nowych osiedlach pisać szczególnie nie trzeba, dlatego od kilku lat skupiam się na rozmowach z gdańskimi urzędnikami, aby to zmienić i cierpliwie
koresponduję i postuluję o budowę zatok. Problem Zakoniczyna opisywałem tutaj. W ostatnich tygodniach otrzymałem informację, że  cyt.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Porębskiego i ul. Dulina" wpisana została do Programu Modernizacji Chodników na rok 2018 - na listę rezerwową.
W przypadku powstania oszczędności na zadaniach z listy podstawowej - powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji." - pisze urzędnik Referatu Inwestycji Liniowych z Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Ponadto na pytanie odnośnie ewentualnej szczegółowej lokalizacji i wielkości wspomnianych zatok postojowych odpowiedź brzmi:
"Niestety aktualnie nie jesteśmy w stanie podać szczegółów, o które Pan pyta.
Wydział Programów Rozwojowych, wraz z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku - przeprowadził wstępną analizę konieczności i technicznych możliwości wykonania miejsc postojowych wzdłuż ul Porębskiego i Dulina i na jej podstawie zadanie zakwalifikowane zostało do listy rezerwowej Programu Modernizacji Chodników na 2018 r.
Jednak szczegółowych obmiarów dokonana dopiero projektant opracowujący dokumentację techniczną, która zlecona zostanie odpowiednio wcześniej - przed realizacją zadania.
Wtedy też ustalona zostanie ostateczna lokalizacja oraz konkretna liczba miejsc parkingowych.
Natomiast jeśli chodzi o upublicznienie informacji o zadaniach wybranych przez Prezydenta do Programu Modernizacji Chodników 2018 r. - nastąpi ono niezwłocznie po ostatecznej akceptacji Programu przez Prezydenta.
Informacja ta pojawi się na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w zakładce "Modernizacja i budowa chodników" - pod adresem http://www.drmg.gdansk.pl/articles.php?cat_id=13.

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska