11 września 2016

Głosuj na projekty 13 i 14 Budżetu Obywatelskiego

W dniach 12 (poniedziałek)  – 25 września 2016 r. mieszkańcy Gdańska po raz kolejny – już czwarty wybiorą projekty, które w 2017 roku zostaną zrealizowane w ramach budżetu
obywatelskiego. Propozycja połączenia (projekt nr 13) ul. Jaworzniaków i ul. Dulina i Porębskiego poprzez budowę ścieżki biegowej byłby bardzo dużą korzyścią dla obu osiedli, ponadto (projekt nr 14) byłby interesującą formą na aktywizację mieszkańców osiedla Pięć Wzgórz. Jako mieszkaniec tego rejonu moich czytelników proszę o głosowanie na projekty 13 i 14.
Projekt nr 13 - Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy.
Ciąg łączyłby ul. Jaworzniaków (os. Świętokrzyskie) z deptakiem wokół stawu „Świętokrzyska 2” oraz parkiem fitness zlokalizowanym przy wspomnianym zbiorniku retencyjnym i dalej jako ścieżka biegowa łączyłaby wspomniane osiedle i park z rejonem ul. Dulin’a (os. Pięciu Wzgórz). Proponowany przebieg obejmowałby działki w obrębie 74 o numerach: 4/283, 6/3, 8/130, 8/10.
Inwestycja dotyczy zaprojektowania i budowy ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków z istniejącym ciągiem pieszym przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska 2 wraz z oświetleniem oraz budowę ścieżki biegowej od zbiornika Świętokrzyska 2 do ul. Dulin'a wg. dokumentacji projektowej opracowanej w ramach BO2014 również z oświetleniem i połączeniem do ul. Dulina. Założeniem jest budowa ciągu pieszego od ul. Jaworzniaków do zbiornika retencyjnego "Świętokrzyska 2" o szerokości 3 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieżki biegowej od zbiornika retencyjnego do ul. Dulina o nawierzchni żwirowo-gliniastej o szerokości 2 m wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (ławki i kosze na śmieci).
Koszt 300 000 zł
Projekt nr 14 - Park reakreacyjny na osiedlu Pięć Wzgórz
Dzielnica Ujeścisko-Łostowice, obręb 74, działka 8/60, dziki, zielony teren pomiędzy budynkami i ulicami: Wieżyczka, Dulin'a, Porębskiego.
Projekt zakłada zorganizowanie terenu zielonego w formie małego parku na miejscu dzikiego i zarośniętego pola na osiedlu Pięć Wzgórz pomiędzy ulicami: Wieżycka, Dulin'a i Porębskiego. Przewiduje się: wybudowanie ścieżek dla pieszych, uprzątnięcie i uformowanie terenu wokół zbiorników wodnych, postawienie ławek i śmietników wzdłuż ścieżek, uporządkowanie trawników, utwardzenie i ogrodzenie powierzchni boiska ziemnego do piłki nożnej, postawienie drewnianej altany z ławeczkami oraz kilku urządzeń do ćwiczenia na powietrzu. Cały projekt ma dać mieszkańcom kawałek uporządkowanej, miejskiej zieleni, gdzie będą mogli wypocząc w raz z dziećmi. Utwardzone ścieżki poprawią komunikację między poszczególnymi ulicami. Natomiast boisko będzie dobrym miejscem dla rozrywki zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.
Zakłada się wykorzystanie całych środków przeznaczonych na dzielnicę:
- 5 odcinków utwardzonych ścieżek dla pieszych: 225m + 90m + 30m + 50m + 90m = 485m
- 13 ławek ze śmietnikami
- sprzątnięcie i uformowanie brzegów zbiorników wodnych
- trawnik
- utwardzenie i ogrodzenie powierzchni boiska do piłki nożnej około 600m2, ogrodzenie z siatki, wymiana bramek
- drewniana altana bez ścian z 2 ławkami
- kilka urządzeń do ćwiczeń
- ewentualne zasadzenie pojedynczych drzew lub krzewów wzdłuż ścieżek
Koszt 392 000 zł

W kwietniu br. mieszkańcy zgłosili swoje propozycje projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. W sumie 335 projektów zostało przekazanych do weryfikacji. Po sprawdzeniu możliwości realizacji propozycji mieszkańców (kryteria oceny to m.in. zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, czas realizacji projektu w ciągu 2017 roku, weryfikacja kwoty) do głosowania zakwalifikowane zostały 254 projekty.
Lista projektów do głosowania tutaj.

Kto może głosować?
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” są mieszkańcy Gdańska, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (1 kwietnia 2016 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Gdańska lub wpisani do stałego rejestru wyborców.
Głosowanie rozpocznie się 12 września o godz. 00:01, a zakończy 25 września 2016 r. o godz. 23:59.
Lista projektów
Głosowanie odbywa się wyłącznie elektroniczne, jednorazowo, nie ma możliwości uzyskania ponownego dostępu do systemu elektronicznego.
Głosować można samodzielnie przez Internet lub w Punktach Konsultacyjnych.
Głosujący ma do dyspozycji 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski.
„Kliknij, aby zagłosować” https://gdansk.zetwibo.pl
Aby przejść do głosowania kliknij „Głosuj” i uzupełnij dane:
• PESEL
• Imię i nazwisko
• Imię ojca
Aby aktywować proces głosowania należy także podać adres e-mail lub nr telefonu komórkowego.
• Sprawdź link aktywacyjny na poczcie e-mail lub kod dostępu w telefonie komórkowym
• Aktywuj konto (akceptuj link otrzymany poprzez pocztę e-mail lub wpisz kod dostępu otrzymamy na telefon komórkowy) i przejdź do głosowania.
Wybór projektów:
• w pierwszej kolejności wybiera się projekty dzielnicowe, na które można oddać maksymalnie 5 głosów
• aby przejść do wyboru projektu ogólnomiejskiego kliknij "Dalej"
• wybierz 1 projekt ogólnomiejski
• zatwierdź wybór i wyjdź z systemu.
W przypadku oddania mniej niż 6 głosów system umożliwi powrót do głosowania i wyboru kolejnych projektów.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do dnia 28 września 2016 roku, a realizacja wygranych projektów odbędzie się w roku 2017.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska