09 grudnia 2017

Nowe oznakowanie na Porębskiego już niebawem

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadzi zmiany w organizacji ruchu na ul. Porębskiego. Istniejący znak B-36 zakaz zatrzymywania się (na wysokości sklepu Pod Filarami) zlokalizowany za rondem w kierunku ul. Kłoczkowskiego otrzyma dodatkowo tabliczkę w górę tj. początek miejsca obowiązywania znaku zakazu, a istniejący znak przy ul. Kłoczkowskiego otrzyma strzałkę w dół, koniec obowiązywania zakazu (takie oznakowanie już w przeszłości funkcjonowało).
Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał od ronda Porębskiego z Dullin'a do ul. Kłoczkowskiego. 

Nowe oznakowanie powinno pojawić się jeszcze w grudniu. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni pozytywnie rozpatrzył prośbę, aby zlikwidować zakaz parkowania (postawiony w listopadzie) po prawej stronie wzdłuż pasa zieleni patrząc do ronda. Warto podkreślić, że nowe znaki przywrócą tę możliwość - to bardzo ważna informacja dla mieszkańców Ekolanu, którzy mają obecnie zastawione wjazdy na  wewnętrzne parkingi i często podczas ich wyjazdu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. 
Funkcjonujący od wielu lat zakaz parkowania obowiązywał, obowiązuje i będzie obowiązywał  według informacji otrzymanych od GZDiZ na łuku (patrz zdjęcia) za wjazdem w osiedle Hossa, na którym codziennie stoi kilka aut. Wjazd ten (droga wewnętrzna) nie odwołuje znaku zakazu, to nie jest skrzyżowanie. Wyeliminowanie parkowania na łuku ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców wyjeżdżających od strony sklepu Emi oraz piekarni Mielnik, gdyż wielokrotnie dochodziło w tym miejscu do niebezpiecznych sytuacji ze względu na zaparkowane auta (na obowiązującym zakazie), które zasłaniają widoczność.
Drodzy Mieszkańcy! Proszę NIE dzwonić na Straż Miejską! Jeszcze raz proszę NIE dzwonić na Straż Miejską... Otrzymałem informacje, że były takie zgłoszenia. I jeszcze raz proszę NIE dzwonić na Straż Miejską.dokument GZDiZ + moje uwagi
Warto dodać, że znak A-5 skrzyżowanie równorzędne ulicy Porębskiego z ul. Kłoczkowskiego zostanie usunięty.

Tekst to moja indywidualna interpretacja przepisów (skonsultowana z przedstawicielem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni).
dokument GZDiZ
Kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Porębskiego poprosiła GZDiZ o poprawę bezpieczeństwa.
Treść: "Mieszkańcy osiedla Pięć Wzgórz w Gdańsku zwracają się do Państwa z prośbą o poprawę bezpieczeństwa na ul. Porębskiego. Problem dotyczy aut parkujących wzdłuż górnego odcinka Porębskiego na wysokości nr 54 do skrzyżowania z ul. Kłoczkowskiego. Kierowcy aut zaparkowanych na ulicy skutecznie uniemożliwiają bezpieczny i bezkolizyjny wyjazd z „osiedla Hossa”, gdyż całkowicie zasłaniają widoczność.
Mieszkańcy nie wyrażają zgody na udostępnianie ich danych osobom trzecim i są tylko i wyłącznie przekazane na potrzeby Państwa (GZDiZ). Celowo numery rejestracyjne na zdjęciach zostały usunięte, gdyż zamiarem mieszkańców nie jest karanie sąsiadów mandatami przez służby miejskie tylko poprawa bezpieczeństwa.
Prosimy o umiejscowienie kolejnego znaku B36 przy wyjeździe z osiedla (w załączeniu propozycja). czyt. poniżej. Znaku nie będzie, choć zakaz od wielu lat tam obowiązuje...
Dodam, że w tym temacie interweniowałem w Radzie Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice…
Proszę o pilną pomoc w temacie gdyż w tym miejscu dochodzi codziennie do niebezpiecznych sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowiu i życiu."


Wszystkim zaangażowanym w proces poprawy NASZEGO bezpieczeństwa, podkreślam NASZEGO serdecznie dziękuję. Dziękuję również przedstawicielowi GZDiZ za pomoc i wszelkie konsultacje.Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska