31 stycznia 2019

Budżet obywatelski - zmiany

źródło: gdansk.pl
Mieszkańców Gdańska czeka kilka znaczących zmian w najbliższej edycji budżetu obywatelskiego. Po pierwsze: zniesienie granicy 16 lat w praktyce oznacza to, że głosować i zgłosić projekt mogą wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku. Kolejna nowość to możliwość zgłaszania projektów na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych czyli nie będących własnością miasta, jednak zakres tych projektów jest ograniczony do inwestycji związanych z rekreacją czy sportem.
Ponadto zmianie ulega liczba podpisów poparcia pod projektem – wnioskodawcy wystarczy jedna osoba popierająca pomysł. Warto też przypomnieć, że nie obowiązuje wymóg zameldowania.

Podczas sesji 31 stycznia radni miejscy przyjęli uchwałę, która  określa zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego na najbliższe lata. Jest to wymóg znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, w której budżet obywatelski i zasady jego prowadzenia zostały wpisane jako obowiązkowe dla gmin na prawach powiatu. Gdańsk jest jedną z 66 gmin w Polsce, która ma status miasta na prawach powiatu.

W ostatnich latach budżet obywatelski był regulowany zarządzeniem prezydenta. Jednak zmiany w przepisach jasno określiły, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego muszą być przyjęte uchwałą. Jej przyjęcie umożliwi i ureguluje przeprowadzenie w 2019 roku i w latach kolejnych konsultacji budżetu obywatelskiego. Jednocześnie co roku Prezydent Miasta Gdańska będzie określał zarządzeniem kwotę budżetu obywatelskiego, harmonogram i wzory dokumentów, a także będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu konsultacji.
Najważniejsze punktu uchwały:
- określenie minimalnego procentu kwoty BO w stosunku do wydatków gminy – 0,5% (z ostatniego sprawozdania rocznego wynika, że dla Gdańska ta kwota to niecałe 15 milionów zł),
- zasady podziału środków na pulę dzielnicową i ogólnomiejską,
- wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego,
- zasady głosowania.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska