11 czerwca 2019

„Wyborcza” mówi SKM, Radni trzech południowych dzielnic: zacznijmy od BUS PASA!

W maju wspólnie z radnymi sąsiednich dzielnic Jasień oraz Orunia Górna - Gdańsk Południe postanowiliśmy zaprosić na Ujeścisko-Łostowice redaktora Gazety Wyborczej. W związku z propozycją wydłużenia linii SKM  w rejony południowych osiedli zaproponowaliśmy własną, tańszą i łatwiejszą do realizacji propozycję.
W wizji lokalnej udział wzięli:
-Michał Jamroż (Gazeta Wyborcza)
-Tomasz Torcz (Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień)
-Przemysław Haluk (Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe)
-Paweł Piotr Wiśniewski (ja, Radny Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, pomysłodawca bloga, którego właśnie czytasz).

Treść postulatu:
Przedstawiciele trzech dzielnic proponują nowy szlak komunikacji, który usprawni i przyspieszy podróżowanie transportem publicznym po obszarze Gdańsk – Południe. Droga wyłącznie dla komunikacji miejskiej i służb ratunkowych.

Pomysł:
W ramach budowy odcinka ul. Nowej Bulońskiej Południowej, powstała droga techniczna od węzła Ujeścisko przy ul. Warszawskiej, wzdłuż Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa, aż do zbiornika Świętokrzyska I. Niewiele brakuje do połączenia z ul. Porębskiego – wystarczy utwardzić (np. płytami betonowymi) odcinek długości ok. 500m.

W obowiązującym MPZP Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 1823 przeznaczono nawet teren pod rezerwę drogową. Proponowane połączenie wpisuje się w strukturę podziałów geodezyjnych – wykorzystuje działki 0074.8/3, 0074.8/227 i 0074.8/226 czyli zgodnie z planami realizacji przez Miasto Gdańsk. Należy jednak ograniczyć poruszanie się proponowanym łącznikiem wyłącznie do komunikacji miejskiej i służb ratunkowych – zakazując ruchu aut prywatnych.

Połączenie ul. Porębskiego z Nową Bulońską Południową diametralnie zmieni funkcjonalność komunikacji miejskiej w południowej części Gdańska. Mieszkańcy uzyskają wygodny dojazd do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa, a także możliwość dotarcia do dużego powstającego węzła przesiadkowego „Ujeścisko”. Stąd będą mogli skorzystać z autobusu w stronę PKM na Jasieniu, tramwaju na „morenę” i PKM Brętowo, a w niedługiej perspektywie również połączenia wzdłuż ul. Nowej Warszawskiej. Takie rozwiązanie ma potencjał znacząco zmniejszyć strumień samochodów na ul. Świętokrzyskiej i al. Havla - mieszkańcy mając wygodne i szybkie połączenie w stronę ul. Jabłoniowej, Wrzeszcza i Oliwy, chętnie przesiądą się do komunikacji miejskiej.

Zwracamy uwagę na potrzeby sporego osiedla Pięć Wzgórz obsługiwanego przez proponowane połączenie. Jego mieszkańcy w inicjatywie pt. ”Walczymy o lepszą komunikację” organizowanym przez pomysłodawcę bloga gdanskpoludnie.pl, wyrazili chęć korzystania z transportu publicznego, ale również konieczność polepszenia oferty przewozowej. Należy podkreślić, że ul. Porębskiego to jedna z najbardziej zaludnionych ulic w południowej części Gdańska – ok. 3000 mieszkańców. Mieszkańcy oczekują bezpośrednich połączeń do Wrzeszcza, Kowal i PKM. Tymczasem dysponują najkrótszą linią autobusową w Gdańsku kursująca tylko do pętli Łostowice-Świętokrzyska, podczas gdy sąsiednie osiedla obsługiwane są przez bezpośrednie linie właśnie w w/w rejony.
Niemal pół tysiąca mieszkańców poparło postulat, który został wręczony śp. Pawłowi Adamowiczowi w październiku ubiegłego roku. Zarówno Pan Wiceprezydent Piotr Grzelak w październiku oraz Piotr Borawski w lutym deklarowali rozwiązanie i poprawę – do chwili obecnej brak odpowiedzi ZTM w Gdańsku.

Plusy BUS PASA:
-szybka linia autobusowa dla południowych dzielnic Gdańska
-oszczędność czasu dla pasażerów
-większa dostępność i atrakcyjność transportu publicznego
-udostępnienie węzła „Ujeścisko” dla mieszkańców dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
-odciążenie ul. Świętokrzyskiej i Al. Havla od ruchu komunikacji miejskiej i prywatnej
-umożliwienie korzystania z zajęć w Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa szerszej grupie mieszkańców Gdańska
-połączenie dwóch dużych dzielnic Jasienia i Ujeścisko-Łostowice
-nowe możliwości skomunikowania trzech południowych dzielnic: Ujeścisko-Łostowice Jasień i Orunia Górna-Gdańsk Południe 
-dogodny dojazd do w Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa oraz planowanego lodowiska i pływalni
-nowa siatka połączeń dla Zarządu Transportu Miejskiego 
-oszczędności wozokilometrów dla ZTM i możliwość polepszenie oferty w innych rejonach 
-możliwość szybkiego dotarcia na interwencje służb ratowniczych (m. in.: Straż Pożarna z lokalizacji przy ul. Jabłoniowej).

W celu realizacji BUS PASA należy:
-przeanalizować zasadność inwestycji przeprowadzając konsultacje społeczne
-zapewnić miejsca postojowe w ilości ok. 50 mieszkańcom ul. Porębskiego (realizacja w 2019r); obecnie parkują wzdłuż ulicy, co utrudnia poruszanie się autobusów
-wydłużyć prawoskręt z ul. Świętokrzyskiej w ul. Bergiela
-wydłużyć zatokę autobusową przystanek ”Zakoniczyn” (wg. GZDiZ projekt opracowywany w 2018r); podwójna zatoka zapewnieni bezpieczny postój

Zdjęcie wykonane z lotu ptaku to uprzejmość naszego sąsiada Dawida:).Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska