10 października 2019

Bezpieczne przejście dla dzieci przed Olimpijczykiem

Na wniosek Rady Dzielnicy, mieszkańców i przedstawicieli  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Olimpijczyk powstaje bezpieczna droga do szkoły. Finalnie wyniesione przejście będzie wkomponowane w ścieżki, które niebawem powstaną w ramach projektu „Park rekreacyjny na osiedlu Pięć Wzgórz (Zakoniczyn)” z Budżetu Obywatelskiego 2018.
Dzięki współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska dzieci zyskają bezpieczny ciąg pieszy prowadzący do głównego wejścia do szkoły. Ponadto docelowo zostanie wybudowana brakująca część chodnika, aby od strony Wieżyckiej można było też bezpiecznie dotrzeć do wspomnianej szkoły i przedszkola. Brakująca część chodnika, oświetlenie nowego przejścia, elektroniczna tablica z pomiarem prędkości i zadaszony stojak rowerowy to m. in. elementy projektu z BO 2020 „Zmieniamy dzielnicę sprawdź swoją ulicę..” Od kilku dni istniejące progi zostały przeniesione bliżej ul. Wieżyckiej dzięki czemu osoby uczęszczające wzdłuż tej ulicy również zyskały na bezpieczeństwie. Drodzy Mieszkańcy opóźnienie w realizacji projektu "Parku rekreacyjnego..." jest również spowodowane koniecznymi zmianami w planie w celu dostosowania lokalizacji ścieżek i przejścia dla pieszych. Projekt obywatelski i przejście to dwie osobne inicjatywy połączone w całość z korzyścią dla dzieci. Więcej o wygranych w tym roku projektach Budżtu Obywatelskiego [tutaj].

Niebawem mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko-Łostowice zyskają boisko o nawierzchni sztucznej, ogrodzenie, piłkochwyty, ścieżki z  kostki oraz gliniasto – żwirowej betonowej, ławki oraz kosze na śmieci. Szczegóły tutaj: [Park rekreacyjny na os. Pięć Wzgórz].


Planowany chodnik wzdłuż ul. Wieżyckiej.


Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska