25 maja 2020

Będą kolejne blokowiska...

Gdansk-Poludnie-bloki-osiedla-Piec-Wzgorz-Lawendowe-Wzgorza
Dyskusja publiczna nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1850 – Zakoniczyn w rejone ulicy Aleksandra Dulin'a ze względu na pandemię koronowirusa została odwołana. Dla wyjaśnienia jest to dokument określający jakie zabudowania, zagospodarowania i drogi mogą powstać na terenie zielonych nieużytków między dzielnicą Ujeścisko-Łostowice i Jasieniem, dokładniej pomiędzy osiedlem Pięć Wzgórz i Lawendowe Wzgórza. Dla tego terenu obowiązuje już miejscowy plan. A więc dlaczego zmiany?
Głównym wskazywanym celem jest wyznaczenie miejsca pod lodowisko z możliwą pływalnią, którego powstanie zapowiadane jest od 2018 roku. Lodowisko to jednak mały fragment całego rozpatrywanego planu, żeby je wpisać do planu nie trzeba tak dużych zmian. Większa część obecnie zielonego terenu przeznaczona jest do zabudowania blokami. Jest to jedno z ostatnich miejsc, gdzie można utworzyć dużą, międzydzielnicową przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Jednak w tym planie niestety nie ma zabezpieczenia terenów pod park.

Projekt nowego planu zagospodarowania 1850 zakłada zwiększenie intensyfikacji zabudowy. Zamiast domów do 12 metrów wysokości, z max. 4 mieszkaniami: bloki po 19 metrów wysokości, tj. 5-6 pięter (obszary 021-M22 → 003-M/U32; 022-M22 → 004-M/U32). Liczby w nawiasach to zmiany z istniejącego planu 1823 → do proponowanego 1850.
Ponadto w miejscu zagospodarowanej zieleni: bloki do 25 metrów wysokości! Nawet 8 pięter! (018-MW24 i 005-U34 → 001-M/U32)
To nie wszystko, ograniczenie wymaganej powierzchni biologicznie czynnej:
- z 50% do 40% (015-M23, 021-M22, 022-M22 → 002,003,004-M/U32)
- z 70% w urządzonym terenie rekreacyjnym do 20-30% w zabudowie (005-U34 → 001-M/U32)

Postawienie tylu bloków w centrum terenów zielonych, potencjalnie parkowych, na zawsze przekreśli możliwość sensownej aranżacji przestrzeni rekreacyjnej. Bloki kolidują też z analizowanym przebiegiem SKM na Południe Gdańska.

Do projektu planu uwagi składali zarówno mieszkańcy, jak i Rady Dzielnicy. Podnoszone były degradacja walorów rekreacyjnych, pogorszenie sytuacji transportowej, obawy o gospodarkę wodami opadowymi i przepełnienie pobliskich szkół. Większość uwag została odrzucona przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Dokładne dokumenty planistyczne dostępne są na stronie: [Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a]

Tomasz Torcz: 
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska