06 lipca 2020

Koleją na południe Gdańska

Gdańsk-Południe-kolej-SKM-PKM-korki-komunikacka
Przedstawiono wyniki prac nad Studium programowo-przestrzennym przedłużenia linii kolejowej przez obszar Gdańsk Południe. Dzisiaj w szkole metropolitalnej w Kowalach 6 lipca br., podczas seminarium dot. koncepcji przebiegu nowej linii kolejowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprezentowano koncepcje rozbudowy sieci kolejowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, włodarze Gdańska oraz wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin, nie zabrakło również przedstawiciela naszej redakcji.
Samorządowcy z Gdańska, Żukowa, Pruszcza Gdańskiego oraz Kolbud podkreślali, że liczba mieszkańców dynamicznie wzrasta, a obecny układ drogowy nie spełnia oczekiwań.
Nowa linia kolejowa ma rozpocząć bieg na przystanku SKM Gdańsk Śródmieście i prowadzić do pętli Łostowice-Świętokrzyska przez Trakt św. Wojciecha i Małomiejską. Następnie zostanie skierowana do istniejącej linii PKM Jasień oraz Pruszcza Gdańskiego i Żukowa przez Kolbudy.
Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) przeanalizowało kilkadziesiąt wariantów, z których wybrano 4 w tym wariant rekomendowany o nazwie A1 [Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe].
Dokument opracowany przez planistów z BRG będzie stanowić fundament do wdrożenia Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), który zostanie sfinansowany przez Urząd Województwa Pomorskiego i przygotowanu w 2023 r.. Umożliwi to uzyskanie środków unijnych na realizację w latach 2023-2030. To wariant bardzo optymistyczny, choć 2-3 lata temu nikt oprócz wąskiej grupy osób nie myślał o kolei przez Gdańsk Południe.

Nadmieniam, że w kwietniu 2019 roku Gazeta Wyborcza zorganizowała debatę, w której jako redaktor naczelny gdankpoludnie.pl uczestniczyłem wspólnie z Tomaszem Torczem (Rada Dzielnicy Jasień), wówczas miejscy przedstawiciele bardzo ostrożnie wypowiadali się o możliwości przedłużenia linii kolejowej do południowych dzielnic Gdańska.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska