20 lipca 2020

Kolejne inwestycje - wygrane w Budżecie Obywatelskim

Gdansk-Poludnie-Budzet-Obywatelski- zbiornik-Swietokrzyska-Jabloniowa
Tereny wokół zbiorników retencyjnych w południowej części Gdańska zyskają nowe ścieżki, podbiegi i urządzenia. Mieszkańcy w Budżecie Obywatelskim 2019 wyrali projekt „Zagospodarowanie terenów wokół zbiorników retencyjnych”, jeszcze w tym roku nastąpi realizacja.
Zbiorniki Świętokrzyska I i II
W listopadzie zyskamy ścieżki rekreacyjnej przy zbiorniku nr I o nawierzchni z kostki betonowej i połączenie istniejącej drogi technologicznej (asfalt prowadzący od SP nr 6 Lawendowe Wzgórze) do ścieżki przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska I (ten bliżej Jasienia).

Osoby korzystające z uroków zbiornika Świętokrzyska II skorzystają na budowie ścieżki biegowej wokół zbiornika i podbiegów, a ponadto ścieżka łącząca oba zbiorniki zostanie wyposażone w siłownia zewnętrzną na nawierzchni gliniasto – żwirowej. Prace potrwają do końca listopada.

Zbiornik Jabłoniowa
Mieszkańcy Jasienia w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów wokół zbiorników retencyjnych” zyskają oświetlenie. Inwestycja zostanie połączona z realizacją innego projektu również z Budżetu Obywatelskiego budową ścieżki pieszo-rolkarskiej. Termin zakończenia prac przewidziano z końcem października 2020 r.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska