19 października 2020

Mieszkańcy wciąż czekają na ważny łącznik

Mieszkańcy południowej części Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe czekają na łącznik drogowy z ulicy Łuczniczej do Niepołomickiej. Niebawem, a dokładnie 21 listopada 2020r. minie rok od spotkania Radnych Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, na którym padły zapewnienia ze strony urzędników, że zostanie wybudowany łącznik drogowy z płyt między wspomnianymi ulicami. Obecny na spotkaniu dyrektor Wydziału Programów Inwestycyjnych Marcin Dawidowski deklarował rozpoczęcie w najbliższym czasie prac projektowych i realizację inwestycji. Od tego czasu Rada Dzielnicy nie uzyskała od przedstawicieli Miasta konkretnych, oficjalnych informacji o szczegółach oraz terminie rozpoczęcia budowy tego odcinka drogowego. Na spotkaniach, jeszcze na początku roku z urzędnikami GZDIZ zapewniano nas, że temat jest realizowany i uzgadniane są szczegóły z poszczególnymi jednostkami miasta. Łącznik drogowy (ok. 250 metrów) miał być poprowadzony w świetle zjazdu z projektowanej Nowej Niepołomickiej (w załączniku zrzut z MPZP). Z racji tego, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe - do czasu wybudowania Nowej Świętokrzyskiej, droga byłaby wykonana z płyt drogowych. 

W sprawę zaangażowana jest Radna Miejska Kamila Błaszczyk. Z odpowiedzi na jej interpelacje dowiedzieliśmy się w maju b.r., że DRMG podpisało umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin wykonania zgodnie z umową był przewidziany na 31.07.2020r. Został jednak przesunięty na koniec października 2020 r. ze względu na dodatkowe uzgodnienia i wykonanie dokumentacji. Nie otrzymując żadnej klarownej odpowiedzi, jako Radni i mieszkańcy tych terenów zastanawiamy się, czy wskazany termin jest ostateczny? Czy deklarowane prace projektowe i uzgodnienia nad tą inwestycją faktycznie mają miejsce? Czy jest to tylko granie na zwłokę? Mieszkańcy południowej części Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe czekają na łącznik drogowy z ulicy Łuczniczej do Niepołomickiej.

Warto wspomnieć, że rok temu mieszkańcy południowej części dzielnicy OG-GP mogli dostać się na Niepołomicką z Łuczniczej skrótem przez prywatny fragment ulicy Hokejowej, należący do wspólnoty mieszkaniowej. Jednak mieszkańcy odgrodzili się w krótkim czasie szlabanem, ponieważ nie chcieli brać odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na ich drodze oraz ponosić kosztów eksploatacji i remontów w związku ze zwiększonym ruchem pojazdów. Według nieoficjalnych informacji, Miasto nie chciało wykupić tej części ul. Hokejowej, tłumacząc tą inwestycję brakiem zasadności - w obliczu planów budowy Nowej Niepołomickiej i Nowej Łuczniczej związanej z budową Nowej Świętokrzyskiej. Szkoda, że nikt tego nie wziął pod uwagę, wydając bez ograniczeń pozwolenia na budowę wielorodzinną i nie spojrzał na terminy ich realizacji.

Nowy łącznik drogowy ma na celu odciążenie ruchliwej ulicy Przebiśniegowej, która teraz jest jedyną drogą wyjazdową mieszkańców z osiedli wzdłuż Wielkopolskiej, Ofiar Grudnia 70 i Osiedla Cztery Pory Roku. Większość mieszkańców z tych rejonów będzie mogła wyjechać alternatywną drogą na ulicę Niepołomicką i dalej w kierunku Świętokrzyskiej lub Starogardzkiej. Zmniejszą się korki na ul. Wielkopolskiej. Mniejszy ruch na ul. Przebiśniegowej zwłaszcza samochodów ciężarowych, to bezpieczniejsza droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 86. Na terenie całej wskazanej okolicy prowadzona jest obecnie intensywna rozbudowa i zabudowa deweloperska - jest to praktycznie jeden wielki plac budowy. Mieszkańców przybywa, ruch samochodów systematycznie zwiększa się, a nowe ciągi komunikacyjne nie dochodzą. Tylko wybudowanie Nowej Świętokrzyskiej i towarzyszącej jej Nowej Niepołomickiej udrożni ruch drogowy w tym rejonie. Niestety, perspektywa ich powstania wydaje się bardzo odległa. Do czasu ich budowy konieczne są tymczasowe rozwiązania drogowe, żeby nie dopuścić do paraliżu tej części dzielnicy. Jedynym rozwiązaniem jest powstanie łącznika drogowego Łucznicza – Niepołomicka. Już w najbliższy wtorek zadamy pytanie o budowę łącznika na chacie na FB Pani Prezydent Aleksandrze Dulkiewicz. Na chat zaproszony ma być zastępca Prezydenta ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

Zachęcamy mieszkańców do aktywności i zadawania pytań w tym temacie.

Przemysław Haluk
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
- email: osiedle.mojemarzenie@gmail.com
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska