19 listopada 2020

Multi Park - Budżet Obywatelski

 

Polecam MULTI PARK nr 7 w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, w którego skład wchodzi:
PARKOUR 💪
- drążki, poręcze, ścianki do ćwiczeń
STREFA SPORTU i REKREACJI ⚽️🏀
- boisko do koszykówki 3x3 i mini boisko dla najmłodszych
OAZA RELAKSU dla rodzin z dziećmi 🌳👧
- huśtawki, bujane ławy, ścieżki rekreacyjne
Lokalizacja: pomiędzy zbiornikami Świętokrzyska I i II.
Szczegóły: [MULTI PARK os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków]

GŁOSUJ: [Budżet Obywatelski - głosowanie]

Głosowanie trwa od 16 listopada 2020 r. o godz. 0:00 i kończy 30 listopada 2020 r. o godzinie 23:59. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta, także dzieci i młodzież. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej na stronie [www.gdansk.pl].

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów:
5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego,
1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego,
1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego,
1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając punkty w dowolny sposób aż do ich wyczerpania. W przypadku zielonego budżetu obywatelskiego można oddać 1 punkt na jeden, wybrany projekt w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

Do 7 grudnia 2020 r. nastąpi  ogłoszenie wyników głosowania. Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości.

Link do głosowania: [Budżet Obywatelski - głosowanie]

Lista projektów: [tutaj]

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:
a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;
b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;
c) posiadania Karty Mieszkańca;
d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania.

Chcesz wypromować swój projekt? Prześlij szczegóły na adres: gdanskpoludnie@gmail.com.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska