28 lutego 2021

Będą dwa biletomaty na Zakoniczynie

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że w umowie z Mennica Polska S.A. są dwie lokalizacje nowych biletomatów zlokalizowanych na trasie linii 295. Na końcowym przystanku "Zakoniczyn" oraz na ul. Bergiela przystanek o nazwie " Porębskiego 01" - to dobra informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Natomiast zła to to taka, że na nowe biletomaty mieszkańcy poczekają do zakończenia pandemii.
"Aktualna sytuacja wywołana epidemią Covid-19 wpłynęła w istotny sposób na ograniczenie ruchu pasażerskiego środkami transportu publicznego i spowodowała radykalne zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów. Jednocześnie koszty utrzymania systemu sprzedaży i urządzeń pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie. W konsekwencji Mennica Polska S.A. ponosi znaczne straty finansowe przy realizacji projektu dotyczącego sprzedaży biletów za pomocą automatów biletowych w Gdańsku. Jednocześnie brak jest jednoznacznych przesłanek, które wskazywałyby na szybki termin ustąpienia epidemii."

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com


Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska